powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na: „Zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w ORW w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na: „Zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa w ORW w Łęcznej” w ramach projektu pn.: „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen zakupu urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa
kod CPV : 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
1.1. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez zakup urządzenia do diagnozy i terapii metoda Tomatisa Zamawiający rozumie, że dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla którego takie certyfikaty są wydawane).
1.2 Urządzenia do diagnozy i terapii metoda Tomatisa wykorzystywane będą w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym w Łęcznej w formie nowej terapii sensorycznej dźwiękiem dla podopiecznych placówki-dzieci z niepełnosprawnością.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla urządzeń:

Zakup urządzeń do diagnozy i terapii metodą Tomatisa

L.P. OPIS URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA GŁOWNE PARAMETRY LICZBA SZTUK
1. Urządzenie do stymulacji sensorycznej metodą A. TOMATISA wraz z słuchawkami – zestaw do prowadzenia indywidualnego treningu słuchowego metodą A. Tomatis’a

W ZESTAWIE:
• Sztywne futerały: do przechowywania oraz zabezpieczający
• Ładowarka
• Podręcznik dla specjalisty oraz instrukcja obsługi dla klienta
• Słuchawki bezprzewodowe z przewodnictwem powietrznym i kostnym z mikrofonem
• Natychmiastowe przetworzenie dźwięku za pomocą bramkowania elektronicznego z efektem Tomatisa
• Dostęp do nieskompresowanych i zabezpieczonych utworów
• Swobodny wybór spośród licznych gotowych programów, możliwość zestawiania ze sobą ich części lub tworzenia własnych programów
• Opóźnienie i precesja (specjalne przetwarzanie dźwięku w dwóch kanałach: C1 i C2)
• Filtry wysokiej częstotliwości (do 8000 Hz)
• Przetwarzanie głosu w czasie rzeczywistym
• Przetwarzanie głosu matki
• Wymiary: 11,7 x 8,3 x 2 cm
• Aluminiowa obudowa
• Ekran dotykowy
• Czas pracy akumulatora po naładowaniu: ok. 6 godzin
• Kontrolki bramkowania C1/C2
• In Intuicyjny Program Manager, z funkcją „przeciągnij i upuść“ (ang. „drag and drop”)
• Zgodność z normami: CE, FCC, RoHS.
2
2. Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości
• Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne
• Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej
• Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej
• Rozmiar standardowy z nakładką dla mniejszych dzieci – bezprzewodowe
• Rozmiar dziecięcy
2

1

3. Urządzenie do testów uwagi słuchowej – umożliwiające ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. 1
4. Urządzenie dające możliwość układania indywidualnych programów fazy pasywnej i aktywnej terapii metodą A. Tomatisa (wraz z słuchawkami bezprzewodowymi 1
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 13 czerwca 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

Rozeznanie rynku- szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych dla technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposarzenia do pracowni technicznych: 1 szt tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających, 1 szt wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających oraz 3 szt kompletnych stanowisk spawalniczych 
kod CPV: 42621000-5 – tokarki, 
42620000-8 – tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania,
29474000-2 – części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu,
42623000-9- frezarki,
42662000-4 – sprzęt spawalniczy, 
44315100-2 – akcesoria spawalnicze

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających szt 1
– wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających szt 1
– stanowiska spawalniczego kompletnego szt 3

Parametry zamawianych urządzeń:
1. tokarka konwencjonalna z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
– średnica toczenia nad łożem min. 360mm
– średnica toczenia nad suportem min 212mm 
– długość toczenia min 1000mm
– średnica przelotu wrzeciona min 52mm
– zakres obrotów wrzeciona min 70-2000 obr/min
– posuw wzdłużny min 0,078-1,044 mm/obr
– posuw poprzeczny min 0,022-0,298 mm/Obr
– gwinty metryczne
– gwinty calowe
– gwinty modułowe
– końcówka tulei konika min MK3
– układ chłodzenia cieczą
– instalacja oświetleniowa 24V
– uchwyt tokarski 3-szczękowy min 200mm
– uchwyt tokarski 4-szczękowy min 250mm
– tarcza tokarska
– podtrzymka stała
– podtrzymka ruchoma
– tuleja redukcyjna kpl
– uchwyt wiertarski samozaciskający do konia min 24mm
– dwa komplety narzędzi (min po 10 szt. różnych noży plus nakiełek)

2. wiertarko-frezarka z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
– stożek wrzeciona min MK4
– maksymalna średnica wiercenia min 45mm
– skok wrzeciona min 120mm
– przesuw stołu min 450x170mm
– obroty wrzeciona min 95-1600obr/min
– układ chłodzenia cieczą
– uchwyt wiertarski samozaciskowy 1-24
– imadło do mocowania materiału 
-dwa zestawy podstawowych narzędzi do frezowania i wiercenia

3. stanowisko spawalnicze kompletne 3 sztuki:
Wyposażenie jednego stanowiska:
– półautomat spawalniczy MIG/MAG, min prąd spawania 300A plus uchwyt MIG
– reduktor Ar/CO2 
– butla Ar/CO2 min 8kg
– przyłbica automatyczna szt 2
– fartuch i rękawice skórzane kpl 2
– urządzenie do spawania metodą TIG DC, min prąd spawania 150A wraz z reduktorem Ar i wężem, uchwytem do TIG min 4mb oraz przewodem masowym
– butla Ar min 8kg
– mobilny ekran spawalniczy z kurtynami spawalniczymi i ramą podstawową o minimalnych wymiarach szer2100, wys1950mm
– stół spawalniczy o minimalnych wymiarach 1000x800mm
– zestaw aktywnego odciągu dymów min fi 160mm wg załączonego rysunku dla grubości ściany zewnętrznej 500mm
– elektrody wolframowe czerwone fi 1,6mm i 2,4mm po jednym opakowaniu

Uwagi ogólne:
– urządzenia muszą być nowe z odpowiednimi atestami i gwarancją
– posiadać instrukcje obsługi w języku polskim
– dostawca dostarczy urządzenia do siedziby zamawiającego, zamontuje i uruchomi na własny koszt, 

Dostawca jest zobowiązany do:
-Dostawy, uruchomienia maszyny i wdrożenia do produkcji w pracowniach szkolnych.
-Transportu, opakowania i ubezpieczenia transportowego maszyny.
-Możliwość bezkolizyjnego, bezpiecznego wprowadzenia maszyny do pomieszczeń pracowni
przez bramę wjazdową.
-Prawidłowej pracy maszyny 
-Podłączenia i uruchomienia maszyny.
-posiadania zestawu oprzyrządowania i narzędzi niezbędny do uruchomienia, testów i
odbioru technicznego maszyny. Odbiór techniczny polegający na sprawdzeniu wszystkich deklarowanych w ofercie parametrów. 
-Szkolenia z obsługi maszyny
-posiadania instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji wydrukowanej –
min. 1 kopia, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji elektronicznej w
formacie PDF, instrukcje muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dostawy maszyny.
Szkolenia przy maszynie dla uczniów i nauczycieli.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia. 
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie 
i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny.

1. Przedmiotem zamówienia będzie: Dostawa i montaż platformy schodowej o torze prostoliniowym dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z konstrukcją i balustradą (poręczami (barierkami) bezpieczeństwa na platformie.
2. Platforma zamontowana będzie wzdłuż bocznych schodów wewnątrz budynku Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej. Przeznaczeniem podstawowym platformy będzie transport niepełnosprawnego ucznia na wózku inwalidzkim. 
3. Platforma powinna być wykonana zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE, powinna posiadać świadectwo badania typu WE oraz deklarację zgodności wg Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.
4. Minimalne wymogi techniczne:
1) Platforma o napędzie elektrycznym, zasilanie platformy lub ładowarki – 230 V bezpośrednio z instalacji wewnętrznej lub akumulatorowej. 
2) Parametry platformy: 
a) rodzaj toru: szyna prosta 
b) wymiary: szerokość x długość: 800×800 mm, przy czy wymiary platformy muszą spełniać wymogi przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych 
c) udźwig: min. 200 kg 
d) dwa przystanki
e) liczba klap najazdowych: trzy: z przodu, i dwie z boku 
f) rampa ułatwiająca najazd z antypoślizgowym podłożem 
g) szyna mocowana do ściany
h) automatyczne otwieranie/zamykanie podnóżka platformy i barierek ochronnych 
i) odpowiednie poręcze i barierki zabezpieczające 
j) blokada kluczykowa z opcją STOP. 
k) poręcze bezpieczeństwa na platformie i rampy najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystanków od strony wjazdu i wyjazdu, 
l) systemy zabezpieczające przed zgnieceniem, 
m) czujniki przeciążenia platformy – 2 
n) chwytacz z kontaktem bezpieczeństwa zabezpieczający przed swobodnym opadaniem platformy, 
o) ręczny zjazd awaryjny.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać instalację elektryczną z instalacji wewnętrznej a także wszelkie inne prace związane z montażem platformy. 
1) Istnieją dwie możliwe lokalizacje , w których istnieje możliwość wpięcia do instalacji elektrycznej.
a) Pierwsza lokalizacja – skrzynka rozdzielcza – zlokalizowana na parterze budynku (przy sekretariacie). Odległość do planowanego montażu windy (mierzona po ścianie) ok 20m – możliwość podpięcia instalacji o napięciu 380 V.
b) Druga lokalizacja – „puszka” – znajdująca się przy drzwiach wejściowych, na ścianie, na której planowany jest montaż platformy. Możliwość podpięcia instalacji o napięciu 230V.
6. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, w tym decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację platformy. 
7. Zamawiający będzie wymagał gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
8. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie, za osobnym wynagrodzeniem, prowadził obsługę serwisową zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz dokonywał napraw.
9. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację wykonawczą, oraz uzyskać na własny koszt decyzję (świadectwo, zaświadczenie) dopuszczenia platformy do użytkowania przez wymagane instytucje (m. in. Urząd Dozoru Technicznego) oraz będzie brał udział przy badaniu rejestracyjnym UDT.
10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli min. 3 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów dostawy i montażu platformy na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 

ZAŁĄCZNIK : 1. Formularz szacowania wartości zamówienia. 
2. Rysunek poglądowy z wymiarami schodów, przy których będzie montowana 
platforma.

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt IT do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej .

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt IT do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej w ramach projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kształcenie i kwalifikacje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie zakup i dostawę wyposażenia pracowni zawodowych w sprzęt IT do Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej w podziale na dwie części:

Część I – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie

Lp. Nazwa Ilość Wymagania
Sprzęt
1. Zestaw komputerowy 1 16
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni organizacji reklamy
Komputer klasy PC wyprodukowany przez 1 producenta z 3 letnią gwarancją. 
Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,0 GHz, 
min. 8 GB RAM, 
dysk twardy min. 500 GB, 
napęd optyczny DVD+/- RW, 
karta sieciowa Ethernet, 
karta grafiki zintegrowana, +-, 
kamera internetowa, 
nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przedni panel obudowy,Monitor: płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920×1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI
Klawiatura: w układzie QWERTY, +klawiatura numeryczna, długość przewodu min. 1,3m
Mysz: optyczna przewodowa
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. 
Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach www i certyfikacji WHCL dla systemu min. Windows 7 lub równoważny na stronie producenta oprogramowania
Parametry równoważności:
-pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server m2012
-zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI
-zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
-pełna integracja z programami MS Office, Adobe, Corel
-pełna obsługa ActiveX
Wszystkie funkcjonalności nie mogą być zrealizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 7
Gwarancja: 36 miesięcy 

2. Zestaw komputerowy 2
3 szt.
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni budownictwa i architektury krajobrazu
Komputer markowy, klasy PC, wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją.
Procesor min. Dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, 
min. 4 GB RAM, 
dysk twardy min. 320 GB, 
napęd optyczny DVD +/- RW, 
karta sieciowa, 
karta grafiki zintegrowana, 
mysz, 
klawiatura, 
kamera internetowa
Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI
System operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit

3. Zestaw komputerowy 3
1 szt. 
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni ekonomicznej
Komputer stacjonarny PC
Wydajność obliczeniowa – Procesor musi osiągnąć wynik
PassMark Rating większy lub równy 3500 w rankingu PassMark Software PassMark – CPU Mark Pamięć
Pojemność minimum: 4096 MB
Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 16 GB
Wolne złącza pamięci: min. 1
Grafika musi osiągać wynik PassMark SoftMare PassMark – G3D Mark Karta dźwiękowa wbudowana
Dysk twardy o pojemności minimalnej 500 GB
System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. 
Klawiatura – W układzie QWERTY – US, 102 klawiszy + kl. Numeryczna, długość przewodu min. 1,3 m.
Mysz – optyczna USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ekonomiczną podpórką na nadgarstek.
Dodatkowe wymagania:
1. Nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzona na przednim panelu obudowy
2. Min. 1x DVI-I
3. Złącze wideo zgodnie z zaoferowanym .
4. Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy.
5. Czytnik kart SD/SDHC/CF
6. Karta sieciowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
7. Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe
8. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie:
a. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL
b. Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD
9. Dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze
Gwarancja min. 24 miesiące.

4. Zestaw komputerowy 4
1 szt.
Komputer stacjonarny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu – do pracowni informatycznej
– procesor – min. czterordzeniowy, 64 Bit 3.3 GHz,
– RAM – 2×4 GB Dual 1333 MHz DDR3,
– HDD – 500 GB S-ATA,
– 2 x karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,
– złącze RS232,
– karta dźwiękowa,
– napęd – Multi DVD +/-RW/RAM,
– klawiatura, mysz, monitor LCD 24”,
– karta graficzna 1 GB DDR3,
– System operacyjny: min. Win 7 Professional 64 bit. 
Gwarancja 24 miesiące

5. Komputer typu laptop 1 szt. Laptop do biura projektu
Ekran: Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową; TouchPad (płytka dotykowa)
Procesor: Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark
Karta graficzna: kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0,
Pamięć operacyjna: Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz
Dysk twardy: Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB
Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny.
Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Porty/złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej), 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB)., Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC, Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n, 
Mysz optyczna: przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa.
Klawiatura: Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury
Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny
Zasilacz: Dedykowany do laptopa
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego
Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym
Oprogramowanie
System operacyjny: system operacyjny min. Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku)
Pakiet biurowy: typu Microsoft Office 2016 z licencją wieczystą. Oprogramowanie nowe nieużywane nieaktywowane wcześniej na żadnym innym urządzeniu. Oprogramowanie dostarczone winno być ze wszelkimi atrybutami legalności. Klucz produktu musi znajdować się na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do produktu.
Parametry równoważności:
Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:
– Oprogramowanie biurowe kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 7 lub równoważny
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 

6. Drukarka laserowa sieciowa A4 monochromatyczna, 
4 szt.
Laserowa monochromatyczna, format A4
Druk 20str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi,
Pamięć min. 16 MB, złącze USB
Gwarancja 24 miesiące

7. Drukarka laserowa, A4 dupleks kolorowa, 1 szt. Laserowa kolorowa, format A4,
Druk co najmniej 32 str./min., rozdzielczość druku min. 1200×1200 dpi
Podajnik uniwersalny
Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet
Gwarancja: 24 miesiące

8. Drukarka laserowa sieciowa A3 kolorowa, 
1 szt. 
Maksymalny format nośnika A3; 
Technologia druku Laserowa, kolorowa; 
Interfejsy USB, LAN (Ethernet); 
Dołączone akcesoria; Kabel zasilający, Kabel USB, 
Gwarancja: 24 miesiące

9. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 1 szt. Drukarka do biura projektu
Technologia druku laserowa, monochromatyczna
Druk dwustronny
Szybkość drukowania A4 do 38 str/min
Jakość druku 1200 x 1200 dpi
Języki drukarki: Direct Image, PCL 5e / 6, PDF, PPDS, PostScript 3, XPS
Czas wydruku pierwszej strony

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na: zakup i dostawę wyposażenia do szkolnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do szkolnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni gastronomicznej: zestawu kelnerskiego, zestawu barmańskiego i zestawu do dekoracji stołów, potraw i carvingu.
kod CPV: 39220000-0- sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe,
39221200-9 – zastawa stołowa,
39223000-1 – łyżki, widelce,
39221000-7- sprzęt kuchenny,
39311000-5- urządzenia do dostarczania prowiantu,
34911100-7 – wózki,
39711310-5 – ekspres do kawy,
39710000-2 – warnik do wody,
39221110-1 – naczynia,
14820000-5 – szkło,
39221200-9 – zastawa stołowa,
39513000-1 – bielizna stołowa,
39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane,
39711211-1 – miksery kuchenne,
39221110-1- naczynia,
42959000-3 – zmywarki do naczyń

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Zestaw kelnerski:
a) wózek kelnerski szt 1
b) pomocnik kelnerski szt 1
c) warnik do wody szt 1
d) zestaw szkła , w którego skład wchodzi:
-6 kieliszków do wódki 60 ml
-6 kieliszków do wina białego 200 ml
-6 kieliszków do wina czerwonego 360ml
-6 kieliszków do szampana 180ml
-6 kieliszków do wody 480ml
-6 szklanek do whisky/ soków/ wody 250ml
-6 szklanek typu long drink 350ml

e) zestaw sztućców składającego się z 30 części (komplet na 6 osób) :
-nóż 6 szt.
-widelec 6 szt.
-łyżka 6 szt.
-widelec do ciasta 6 szt.
-łyżeczka 6 szt.
f) zastawa stołowa- serwis obiadowo na 6 osób – skład kompletu:
-talerz płytki obiadowy – 6 szt.
-talerz głęboki obiadowy – 6 szt.
-talerz płytki zakąskowy – 6 szt.
-2 duże półmiski,
-2 mniejsze półmiski
-2 średnie salaterki,
-2 duże salaterki,
-waza,
– 2 patery dwupoziomowe
g) bielizna stołowa: 
-obrusy 4 szt, 
-serwety 4 szt,
– serwetki,
– moltony 2 szt
h) zestaw do serwowania potraw: 
-sztućce 2 kompl. 4 szt, 
-deski do serwowania serów z akcesoriami 1 kompl.,
– kociołek do serwowania gulaszu 2 szt, 
-miseczki do dipów 12 szt,
– komplet do fondue czekoladowego
2. Zestaw barmański:
a) hocker barowy 6 szt.
b) sokowirówka 2 szt.
c) mikser 2 szt.
d) zestaw barmański: shaker, miarka, sitko barmańskie 2 zestawy
e) naczynia (urządzenia) do sporządzania napojów: 
-czajnik elektryczny 3 szt, 
-spieniacz do mleka,
-kafetiera aluminiowa,
– blender dzbankowy
f) zestaw szkła: 
-szklanki do whiskey 12 szt, 
-szklanki do long drinków 12 szt.,
– kieliszki do martini 12 szt., 
-szklanki-kieliszki do piwa 12 szt., 
-tumbler 12 szt., 
-pokale do piwa 12 st.
g) zestaw do serwowania kawy i herbaty na 12 osób – skład kompletu:
-dzbanek do zaparzania kawy/ herbaty
-filiżanka 0,20 ml x 12 szt.
-spodek pod filiżankę x 12 szt.
-talerzyk płytki deserowy x 12 szt.
-mlecznik 3 szt
-cukiernica 3 szt
h) ciśnieniowy ekspres do kawy 1 szt.
i) zmywarka do szkła 1 szt.
j) kostkarka do lodu 1 szt.
3. Zestaw do dekoracji stołów, potraw i carvingu:
a) zestaw do dekoracji potraw 2 zestawy:
-temperówka do warzyw i owoców z co najmniej trzema końcówkami,
-nóż do małej spirali,
-nóż do dużej spirali
b) zestaw do dekoracji stołów:
– obrączki 12 szt.,
– serwety płócienne białe gładkie 30×30-6 szt., 40×40- 6 szt., 50×50- 6 szt.
c) zestaw do carvingu- 80 elementów:
-noże do cięcia 
-do rzeźbienia 
-wycinarki o różnych kształtach 
-noże do kulek 
-noże w kształcie „V” 
-noże okrągłe 
-dekoratory 
-obieraczki 
-noże karbowane 
-inne narzędzia do carvingu 

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Rozeznanie rynku – szacowanie wartości zamówienia na: zakup i dostawę zestawów komputerowych i laptopów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę zestawów komputerowych i laptopów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawów komputerowych i laptopów do pracowni komputerowej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposarzenia pracowni komputerowej: 15 zestawów komputerowych (stacja bazowa, monitor) + oprogramowanie podstawowe: Windows 8,1-10 Pro, MS Office Pro i antywirus, oraz 2 laptopy
kod CPV: 30213300-8- komputer biurkowy,
30213100-6- komputer przenośny,
30214000-2- stacje robocze,
30231300-0- monitory ekranowe,
48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
Dane do specyfikacji na zakup zestawów komputerowych i laptopów dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3. Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6700 punktów Passmark CPU Mark
4. Pamięć operacyjna: 8GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB,
5. Parametry pamięci masowej: Min. 128GB SSD SATA zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.
6. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla HDCP, DirectX 11, OpenGL 4.3 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.
7. Dodatkowa karta graficzna posiadająca minimum 48 rdzeni obliczeniowych, DirectX 11, OpenGL 4.3 1GB własnej pamięci, 2 wyjście DMS59, możliwość podpięcia 2 monitorów ze złączem cyfrowym.
8. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa HD Audio 5.1 zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
9. Obudowa
a. Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzne, 1 szt. 3,5” zewnętrzne.
b. Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%, przy 50% obciążeniu.
c. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;
10. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) oraz Windows 10 64bit. (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
11. BIOS
a. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
i. wersji BIOS, 
ii. dacie produkcji BIOS,
iii. ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM,
iv. modelu płyty głównej
v. nazwie komputera
vi. typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania
vii. pojemności zainstalowanego dysku twardego
viii. rodzajach napędów optycznych
ix. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
x. kontrolerze audio
b. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
c. Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera
d. Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze
e. Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo
f. Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych,
g. Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów.
h. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
i. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
j. Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach: 
– Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej
– Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu 
– Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty
k. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
l. Możliwość ustawienia portów USB w trybie, w którym podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
m. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych..
n. Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express
12. Dodatkowe oprogramowanie
a. Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera współpracujące z Microsoft SCCM, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
i. Informowanie administratora o otwarciu obudowy
ii. Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
iii. Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
iv. Tworzenie raportów stanu jednostki,
v. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS,
vi. Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy,
vii. Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
viii. Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników,
ix. Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB
b. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu
c. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego z poziomu BIOS-u bez względu na stań czy obecność systemu operacyjnego.
13. Ergonomia: 
a. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB 
b. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i zamontowanych fabrycznie napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 
c. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). 
d. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki.
e. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 760 mm.
14. Wymagania dodatkowe
a. Licencja Microsoft Windows 10 Professional 64bit, zainstalowany fabrycznie system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64bit niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalacje systemu Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL.
b. Wbudowane porty minimalnie: 
– 1 x DVI
– 1 x Display Port
– 2 x PS/2
– 1 x RJ-45
– 1 x Audio: line-in
– 1 x Audio: line-in/mikrofon
– 1 x Audio: line-out
– 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
– 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy
– 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
c. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika)
d. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0)
e. Płyta główna z wbudowanymi:
– 1 złącze PCI-Express 2.0 x1
– 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16)
– 1 złącze PCI-Express 3.0 x16
– 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD
Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera
f. Klawiatura USB w układzie QWERTY US 
g. Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)
h. Nagrywarka DVD +/-RW 
15. Normy i standardy
a. Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
i. Deklaracja zgodności CE 
ii. normy Energy Star 6.1
iii. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
iv. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
v. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
vi. Wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001
16. Zamawiający wymaga:
a. dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 
b. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
17. Gwarancji jakości producenta:
a. Na okres co najmniej 36 miesięcy – świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym – wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca,
b. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego
c. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
18. Wsparcie techniczne producenta
a. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (podać numer telefonu i adres strony internetowej).
b. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

19. Monitor

Ekran Min.24,0 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920×1800 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.25 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS
Parametry obrazu Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni
Wejścia wideo i inne 1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB
Obudowa i regulacja monitora Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 1,5W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA)
Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie stand-by na poziomie 0.16W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii max. 20W przy ustawieniu maksymalnej jasności
Kable kabel D-SUB o długości minimum 1.8m, kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio 
Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy, naprawa lub wymiana urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia
Certyfikaty i normy, dokumentacja -Klasa energetyczna A+
-TCO 7.0
-Epeat Silver
-TÜV Low Blue Light Certified
-TÜV Flicker Free Certified
-CE
-ISO9241-307(klasa I)
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
-RoHS, WEEE
-Instrukcja obsługi monitora

20.Laptop

Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową
Procesor Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 4645 punktów w teście Passmark 
Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0,

Pamięć operacyjna Pojemność: min. 4 GB DDR3 1600MHz
Dysk twardy Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB
Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny.
Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon
Porty/złącza 1 x VGA
1 x HDMI
1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x wejście mikrofonowe
1 x wyjście słuchawkowe
Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0
Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).
Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC
Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n
Urządzenia wskazujące TouchPad (płytka dotykowa)
Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, firmowa, tej samej marki co laptop, sygnowana napisem lub logiem producenta laptopa.
Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.
Oprogramowanie System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ).
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego
Windows 8.1 Pro PL 64-bit, Windows 10 Pro PL 64- bit lub system równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft, lub posiadający swój unikalny klucz aktywacyjny (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku ).
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia.Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników 
i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony.Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym.
Bateria 6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny
Zasilacz Dedykowany do laptopa
Pakiet biurowy Office Pro, World, Exel, Power Point

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”