powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Gmina Puchaczów

GMINA PUCHACZÓW
Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (081) 757-50-12, fax (081) 757-57-65
www.puchaczow.lubelskie.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Równiny Dorohuskiej. Puchaczów leży przy drodze krajowej nr 82 Lublin – Włodawa.

 

Powierzchnia – 92 km2 , 9153 ha
Liczba mieszkańców – 5684 osób
Gęstość zaludnienia – 62 os/km²
*stan na 31.12.2018 r.

Struktura ekonomiczna

Gmina rolnicza, na terenie której znajduje się jeden z największych zakładów przemysłowych na Lubelszczyźnie – kopalnia węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. Z kopalnią związanych jest również wiele innych firm kooperujących. W systemie REGON zarejestrowanych jest 503 podmiotów gospodarczych.

Infrastruktura techniczna
– droga krajowa nr 82 Lublin – Włodawa
– sieć wodociągowa – 95,9 km
– sieć kanalizacyjna – 60,5 km

Tereny inwestycyjne na terenie gminy Puchaczów:
I. Obręb: Albertów
numer działki: 519/ 4 – 0,20 ha, przeznaczenie: tereny usług gastronomii, handlu i rzemiosła (bez prawa do zabudowy).

II. Obręb: Ciechanki
numer działki: 4,0314 ha

III. Obręb: Ciechanki
numer działki: 361/21- 10 4172 ha, przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej, zieleń parkowa, skwery i zieleńce; tereny usług kultury; tereny usług administracji.

IV. Obręb: Puchaczów
numer działki: nr 2654/1, nr 2654/2, nr 2654/3, nr 2654/4, nr 2654/5, nr 2654/6, nr 2654/8, nr 2654/11, nr 2654/13, nr 2654/15, nr 2654/16, nr 2654/17, nr 2654/18, nr 2654/19, nr 2654/20 , przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa mieszana

V. Obręb: Wesołówka
numer działki: 1182/7 – 0,61 ha, przeznaczenie: tereny spółdzielni rolniczej

VI. Obręb: Wesołówka
numer działki: 325/2 – 0,17 ha, 356/3 – 0,33 ha, 357-0,23 ha, 358/3 – 0,36 ha, 359-0,24 ha, 327/2-0,21 ha, 360/3-0,24 ha, 361-0,19 ha, 353-0,10 ha, 352/2-0,14 ha, 351-0,12 ha, 350/2-0,18 ha, 347-0,22 ha, 346/2-0,34 ha, 345-0,10 ha, 344-0,16 ha, 342-0,55 ha, 341-0,17 ha, 340-0,21 ha, 334-0,22 ha, 333/2-0,35 ha, 331/3 – 0,23 ha, 375-0,12 ha, 374/3-0,19 ha, 368/3-0,16 ha, 369-0,11 ha, 370/3-0,14 ha, 371-0,10 ha, 383-0,13 ha, 384-0,10 ha, 364/3-0,12 ha, 365-0,09 ha, 366/3-0,24 ha, 379-0,08 ha, 380/3-0,15 ha, 381-0,09 ha, 378/3-0,14 ha, 392-0,12 ha, 393/3-0,16 ha, 385/3-0,08 ha, 376/2-0,31 ha, 387/3-0,09 ha, 388-0,04 ha, 389/3 – 0,15 ha, 390-0,07 ha, 391/3-0,26 ha, 386-0,03 ha,397/3-0,12 ha, 396-0,03 ha, 430-0,15 ha, przeznaczenie: tereny eksploatacji torfu

VII. Obręb: Zawadów
numer działki: 35, 8265 ha, przeznaczenie: tereny urządzeń energetycznych

VIII. Obręb: Zawadów
numer działki: – 6,23 ha, przeznaczenie: tereny działalności produkcyjnej o niskiej intensywności zagospodarowania

Załączniki do pobrania: