powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Gmina Milejów

GMINA MILEJÓW
Urząd Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13, 21-020 Milejów
tel. (081) 757-20-26, fax (081) 757-23-85
www.milejow.pl, e-mail: info@milejow.lubelskie.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Milejów położona jest na krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Milejów oddalony jest od Lublina ok. 35 km, w pobliżu Portu Lotniczego Lublin w Świdniku (19 km). Przez teren gminy prowadzi linia kolejowa Lublin – Chełm (dworzec kolejowy w Jaszczowie). Jednym z ciekawszych elementów wyróżniających gminę jest dolina środkowego biegu rzeki Wieprz, objęta ochroną jako Nadwieprzański Park Krajobrazowy, gdzie rozwija się turystyka kajakowa. Zajmuje on ok. 57% powierzchni gminy.

Powierzchnia – 117 km², 11654 ha
Liczba mieszkańców – 9107 osób
Gęstość zaludnienia- 78 os/km².
* stan na 31.12.2018 r.

Struktura ekonomiczna

Gmina typowo rolnicza. Są tutaj gleby bardzo dobre i dobre, stanowiące podstawowy trzon produkcji roślinnej, przede wszystkim owoców i warzyw. W systemie REGON zarejestrowanych jest 609 podmiotów gospodarczych. W Milejowie działają m.in. zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz firma HERBAR Sp. z o.o.

Infrastruktura techniczna
– droga wojewódzka 829 Łucka – Biskupice
– długość sieci wodociągowej – 188 km, 98,6% mieszkańców
– długość sieci kanalizacyjnej – 7,3 km, 23,4 % mieszkańców