powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Gmina Spiczyn

GMINA SPICZYN
Urząd Gminy Spiczyn
Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn
tel. (081) 757-71-84, fax (081) 757-70-48
www.spiczyn.pl, e-mail: gmina@spiczyn.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Spiczyn położona w odległości 25 km od stolicy województwa Lublina. Na terenie gminy znajdują zabytkowe zespoły parkowo-pałacowe w Kijanach i Zawieprzycach.

Powierzchnia – 83 km², 8315 ha
Liczba mieszkańców – 5706 osób
Gęstość zaludnienia – 69 os/km²
* stan na 31.12.2018 r.

Struktura ekonomiczna

Gmina Spiczyn jest typową gminą rolniczą. 490 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w systemie REGON.

Infrastruktura techniczna

– sieć wodociągowa – 102,8 km (94,8 % mieszkańców)
– sieć kanalizacyjna – 10,3 km (12,1% mieszkańców)