powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Gmina Spiczyn

GMINA SPICZYN
Urząd Gminy Spiczyn
Spiczyn 10 c, 21-077 Spiczyn
tel. (081) 757-71-84, fax (081) 757-70-48
www.spiczyn.pl, e-mail: gmina@spiczyn.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Spiczyn położona w odległości 25 km od stolicy województwa Lublina. Na terenie gminy znajdują zabytkowe zespoły parkowo-pałacowe w Kijanach i Zawieprzycach.

Powierzchnia – 83 km², 8315 ha
Liczba mieszkańców – 5706 osób
Gęstość zaludnienia – 69 os/km²
* stan na 31.12.2018 r.

Struktura ekonomiczna

Gmina Spiczyn jest typową gminą rolniczą. 490 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w systemie REGON.

Infrastruktura techniczna

– sieć wodociągowa – 102,8 km (94,8 % mieszkańców)
– sieć kanalizacyjna – 10,3 km (12,1% mieszkańców)


Tereny inwestycyjne na terenie gminy Spiczyn:
Jawidz:

12.33ha – działka nr 1378/1

0,1145 ha – działka nr 1378/3

0,1238 ha – działka nr 1378/4

0,1225 ha- działka nr 1378/5

0,2299 ha- działka nr 1378/6

0,1214 ha- działka nr 1378/7

0,1286 ha- działka nr 1378/8

0,1215 ha- działka nr 1378/9

0,1291 ha- działka nr 1378/10

0,1236 ha- działka nr 1378/11

0,1317 ha- działka nr 1378/12

0,1205 ha- działka nr 1378/13

0,1288 ha- działka nr 1378/14

0,1197 ha- działka nr 1378/15

0,1283 ha- działka nr 1378/16

0,1203 ha- działka nr 1378/17

0,1294 ha- działka nr 1378/18

0,1195 ha- działka nr 1378/19

0,1288 ha- działka nr 1378/20

0,1199 ha- działka nr 1378/21

0,1285 ha- działka nr 1378/22

0,1183 ha- działka nr 1378/23

0,1273 ha- działka nr 1378/24

0,1195 ha- działka nr 1378/25

0,1241 ha- działka nr 1378/26

0,1175 ha- działka nr 1378/27

0,1175 ha- działka nr 1378/28

0,1298 ha- działka nr 1378/29

0,1501 ha- działka nr 1378/30

Teren zabudowy jednorodzinnej z możliwością usług nieuciążliwych, tereny zabudowy zagrodowej

Załącznik do pobrania: