powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Gmina Cyców

GMINA CYCÓW
Urząd Gminy Cyców
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
tel. (082) 567-70-03, fax (082) 567-72-00
www.ugcycow.pl, e-mail: gmina_cycow@ugcycow.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Cyców leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, wzdłuż drogi krajowej nr 82 Lublin – Włodawa. Gmina leży w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego.

Powierzchnia – 148 km² (14811 ha)
Liczba mieszkańców – 7924 osób,
Gęstość zaludnienia – 54 os/km².
* stan na 31.12.2018

Struktura ekonomiczna

Gmina Cyców jest typowo rolnicza. Ma dobre predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. W rejestrze REGON zarejestrowano 468 podmiotów gospodarczych. Niewielka część ludności prowadzi własną działalność gospodarczą – najczęściej usługi. Znaczna część osób pracuje poza obszarem gminy: w Chełmie, Łęcznej oraz Bogdance.

Infrastruktura techniczna
– droga krajowa 82 Lublin – Włodawa
– długość sieci wodociągowej – 217 km, 97,1% mieszkańców
– długość sieci kanalizacyjnej – 20,4 km,22,1% mieszkańców

Tereny inwestycyjne na terenie gminy Cyców:
I. Obręb: Cyców
numer działki: 966 – 1,4868 ha, przeznaczenie: teren upraw polowych i zabudowa gospodarcza.
II. Obręb: Cyców Kolonia Druga
numer działki: 3/3 – 0,41 ha, przeznaczenie: usługi kultury
III. Obręb: Ludwinów
numer działki: 118 – 0,74 ha, 119 – 1,18 ha, 124 – 1,97 ha, przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
IV. Obręb: Świerszczów
numer działki: 140/8 – 1,4023 ha, przeznaczenie: usługi obsługi rolnictwa, punkt skupu żywca.

Załączniki do pobrania: