powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja z otwarcia ofert na:Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib za

oznaczenie sprawy IPR.272.4.9.2016

Przedmiot zamówienia : Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów (zadanie nr 2),

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 195 989,88 złotych brutto.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaTermin dostawy oferowanyTermin zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia
Zad. Nr 1Zad. Nr 2
1.JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa-141 939,541 dzień30 dni
2.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin-134 755,111 dzień30 dni
3.WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna53 421,50-1 dzień21 dni

28.11.2016r.. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół) 28.11.2016r. ……….……………………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań

oznaczenie sprawy IPR.272.4.10.2016
Przedmiot zamówienia : Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań:
1.Zadanie nr 1 artykuły spożywcze i jaja, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2.Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3.Zadanie nr 3 drób, CPV: 15131500-0;
4.Zadanie nr 4 pieczywo, CPV: 15811000-6;
5.Zadanie nr 5 art. mleczarskie, CPV: 15500000-3 ;
6.Zadanie nr 6 warzywa i owoce, CPV: 15300000-1;
7.Zadanie nr 7 mrożonki, CPV: 15331170-9.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 220 000,00 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena ofertyTermin płatności faktury- od daty jej dostarczeniaTermin dostawy
Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6Zad.Nr.7
1.PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 1579 354,70——30 dni1 dzień
2.Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8-44 878,057 848,75—-30 dni1 dzień
3.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4—-60 917,56–30 dni1 dzień
4.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1-47 088,30—–30 dni1 dzień
5.TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn—–31 037,25-30 dni1 dzień
6.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna93 786,76——30 dni1 dzień
7.PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62–10 280,00-61 125,31–14 dni1 dzień
8.TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin—–35 041,13-30 dni1 dzień
9.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków97 716,01——30 dni1 dzień
10.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców—41 078,10—30 dni1 dzień

25.11.2016r..(podpis osoby sporządzającej protokół)
25.11.2016r.(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020

oznaczenie sprawy IPR.272.4.7.2016

Przedmiot zamówienia : Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę
762 837,12 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WykonawcyCena brutto ofertyCena jednostkowa za 1 kWh
Starostwo Powiatowe (95A) gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21Budynek A300 mienia powiatu gr. przyłączeniowa
IV Taryfa C21Budynek CZS(95B) gr. przyłączeniowa Taryfa C21Budynek przychodni nr 1 u. Rynek II 8 gr. przyłączeniowa V Taryfa C11Budynek ZSR Kijany Budynek szkoły gr. przyłączeniowa IV Taryfa C21Budynek ZSR Kijany Internat gr. przyłączeniowa V Taryfa G11
1.PGE Obrót S.A.,
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. Poczt.63,
Oddz. z siedzibą
w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin

552 923,19

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

04.11.2016r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację) 04.11.2016r. ……………………………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

                         str.1  

oznaczenie sprawy IPR.272.4.7.2016

Przedmiot zamówienia : Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego
i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 762 837,12 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WykonawcyCena brutto ofertyCena jednostkowa za 1 kWh
Budynek ZSKKJ w Łęcznej grupa przyłączeniowa V
taryfa C12aBudynek ZSKKJ w Łęcznej grupa przyłączeniowa IV
taryfa C21Budynek ZSR Kijany Warsztaty gr. przyłączeniowa V Taryfa C11Budynek ZSR Kijany Hydrofornia gr. przyłączeniowa V Taryfa C11
1.PGE Obrót S.A.,
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. Poczt.63,
Oddz. z siedzibą
w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A,
20-601 Lublin

552 923,19

0,2359

0,2359

0,2359

0,2359

04.11.2016r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację) 04.11.2016r. ……………………………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

str.2

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1

oznaczenie sprawy IPR.272.4.8.2016

Przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy
PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 170 800 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WykonawcyCena brutto ofertyOferowana cena netto
1 l. oleju opałowegoOferowany upust od ceny netto producenta w złOferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.)Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1.EXTRANS Zbigniew Szeliga
ul. Słowackiego 9, 39-120
Sędziszów Młp. Oddz. w Zamościu
Ul. Starowiejska 10, 22-400 Zamość
185 115,00
2,26

0,11

24
30
2.ANDRUS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 25, 20-205 Lublin, 184 254,002,280,14-2430
3.EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa
Ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm185 115,002,280,13-2430
4.MARIOL Firma Handlowo-Usługowa
Marek Gryzio i Wspólnik Sp.j.
Ul. Centralna 15, 21-025 Niemce196 308,002,280,10-2030
5.DELLA Sp.j.
Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak
Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62182 532,002,280,16-2430
6.PERTOLUX Anna Pawłat
Olszanka 117, 23-110 Krzczonów183 393,002,280,15-2430

28.10.2016r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację) 28.10.2016r. ……………………………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZSG Łęczna, IPR.272.4.3.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.3.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto – dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł Oferowany koszt wykonaniaOferowany termin wykonaniaOferowany okres gwarancji jakości miesiące
I etapII etapI etapII etap
1.EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom1 595 310,00799 500,00795 810,0010.10.201622.04.201772
2.Lider Konsorcjum: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre, Partner: Parko Sp. J. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łęczna1 314 955,72943 873,07371 082,6544 dni od daty podp.umowy20.06.201772
3.Roboty Budowlano – Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski1 226 310,00615 000,00611 310,0010.10.201620.05.201760
4.Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 323 460,32521 711,88801 748,4410.10.201620.05.201772

22.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)22.08.2016r. ………………….. …………………………

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. IPR.272.4.3.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.3.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto – dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł Oferowany koszt wykonaniaOferowany termin wykonaniaOferowany okres gwarancji jakości miesiące
I etapII etapI etapII etap
1.EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom1 595 310,00799 500,00795 810,0010.10.201622.04.201672
2.TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre1 314 955,72943 873,07371 082,6544 dni od daty podp.umowy20.06.201772
3.Roboty Budowlano – Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski1 226 310,00615 000,00611 310,0010.10.201620.05.201660
4.Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 323 460,32521 711,88801 748,4410.10.201620.05.201672

22.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)22.08.2016r. ………………….. …………………………