powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1

oznaczenie sprawy IPR.272.4.8.2016

Przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy
PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 170 800 złotych brutto.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WykonawcyCena brutto ofertyOferowana cena netto
1 l. oleju opałowegoOferowany upust od ceny netto producenta w złOferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.)Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1.EXTRANS Zbigniew Szeliga
ul. Słowackiego 9, 39-120
Sędziszów Młp. Oddz. w Zamościu
Ul. Starowiejska 10, 22-400 Zamość
185 115,00
2,26

0,11

24
30
2.ANDRUS Sp. z o.o.
ul. Towarowa 25, 20-205 Lublin, 184 254,002,280,14-2430
3.EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa
Ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm185 115,002,280,13-2430
4.MARIOL Firma Handlowo-Usługowa
Marek Gryzio i Wspólnik Sp.j.
Ul. Centralna 15, 21-025 Niemce196 308,002,280,10-2030
5.DELLA Sp.j.
Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak
Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62182 532,002,280,16-2430
6.PERTOLUX Anna Pawłat
Olszanka 117, 23-110 Krzczonów183 393,002,280,15-2430

28.10.2016r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację) 28.10.2016r. ……………………………………………………….
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na modernizację kompleksu boisk sportowych przy ZSG Łęczna, IPR.272.4.3.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.3.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto – dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł Oferowany koszt wykonaniaOferowany termin wykonaniaOferowany okres gwarancji jakości miesiące
I etapII etapI etapII etap
1.EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom1 595 310,00799 500,00795 810,0010.10.201622.04.201772
2.Lider Konsorcjum: TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre, Partner: Parko Sp. J. Zbigniew Redzik, Adam Grzywa, Joanna Moniak ul. Przemysłowa 10, 21-010 Łęczna1 314 955,72943 873,07371 082,6544 dni od daty podp.umowy20.06.201772
3.Roboty Budowlano – Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski1 226 310,00615 000,00611 310,0010.10.201620.05.201760
4.Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 323 460,32521 711,88801 748,4410.10.201620.05.201772

22.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)22.08.2016r. ………………….. …………………………

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. IPR.272.4.3.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.3.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 290 850,61 złotych brutto – dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł Oferowany koszt wykonaniaOferowany termin wykonaniaOferowany okres gwarancji jakości miesiące
I etapII etapI etapII etap
1.EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8, lok. 7, 26-600 Radom1 595 310,00799 500,00795 810,0010.10.201622.04.201672
2.TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały, 88-210 Dobre1 314 955,72943 873,07371 082,6544 dni od daty podp.umowy20.06.201772
3.Roboty Budowlano – Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41,
21-450 Stoczek Łukowski1 226 310,00615 000,00611 310,0010.10.201620.05.201660
4.Zakład Budowlano-Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 323 460,32521 711,88801 748,4410.10.201620.05.201672

22.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)22.08.2016r. ………………….. …………………………

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.5.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 457 473,33 złotych brutto

INFORMACJA z otwarcia ofert dla części 1-3

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł cz. ICena brutto zł cz. IICena brutto zł cz. III razem cena brutto 664 065,88 zł, w tym:Termin płatności faktur
Taryfa W3,6Taryfa W 4Taryfa W1,1Taryfa W3,6Taryfa
W 4Taryfa W5
InternatSzkoła
1.ENERGA OBRÓT S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, faks: 58 740 28 0126 863,3368 833,37996,1719 939,79102 316,80320 039,29220 773,8330 dni

03.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)03.08.2016r. ………………….. …………………………