powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.5.2016

Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 457 473,33 złotych brutto

INFORMACJA z otwarcia ofert dla części 1-3

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł cz. ICena brutto zł cz. IICena brutto zł cz. III razem cena brutto 664 065,88 zł, w tym:Termin płatności faktur
Taryfa W3,6Taryfa W 4Taryfa W1,1Taryfa W3,6Taryfa
W 4Taryfa W5
InternatSzkoła
1.ENERGA OBRÓT S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, faks: 58 740 28 0126 863,3368 833,37996,1719 939,79102 316,80320 039,29220 773,8330 dni

03.08.2016 r. ……………………………………
(podpis osoby sporządzającej informację)03.08.2016r. ………………….. …………………………