powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
tel.: 81 757 20 21
www. zs2milejow.edu.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

– klasa mundurowa z rozszerzoną historią, geografią i językiem angielskim
– klasa ogólna z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim

TECHNIKUM

– Informatyczne ze specjalnością informatyka śledcza
– Ekonomiczne ze specjalnością kadry i płace
– Handlowe ze specjalnością e-handel
– Rachunkowości

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

* klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych
– ślusarz
– elektryk
– murarz-tynkarz
– sprzedawca
– fryzjer
– piekarz
– cukiernik
– kucharz
– lakiernik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA

– technik administracji

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

– ślusarz
– sprzedawca

NASZE ATUTY

– profesjonalna kadra nauczycielska
– ciesząca się dużą popularnością klasa mundurowa w Liceum Ogólnokształcącym
– planujemy utworzenie klasy przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
– organizacja Powiatowego Konkursu Poezji Mówionej i Śpiewanej
– organizacja Powiatowego Dyktanda im. prof. Walerego Pisarka
– organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych o randze powiatowej i wojewódzkiej
– wirtualna strzelnica
– dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
– wycieczki i wyjazdy w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
– bezpieczeństwo (szkoła monitorowana)
– oferta dostosowana do zainteresowań uczniów
– indywidualny czas poświęcony uczniom wymagającym wsparcia edukacyjnego i psychologicznego
– realizacja interesujących projektów np. Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra
– atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne

WSPÓŁPRACA

– Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
– 2 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Lublinie
– Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Ochotniczy Hufiec Pracy OHP w Świdniku
– Polskie Radio Lublin
– Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
– Rada Języka Polskiego
– Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. w Lublinie

AKCJE, W KTÓRE ANGAŻUJE SIĘ MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY

– Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
– regularna pomoc dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
– organizacja mikołajek dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Milejowie

PROGRAMY, PROJEKTY…

– projekt Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra
– projekt „Inspiruję się! Zero Waste w szkole” w ramach współpracy z Lubelski Węgiel Bogdanka
– konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” organizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

CERTYFIKATY, STYPENDIA I NAGRODY

– Szkoła posiada certyfikat „Szkoła Innowacji”
– Nasi uczniowie są stypendystami:
* Prezesa Rady Ministrów
* Starosty Powiatu Łęczyńskiego
* Członka Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
– I miejsce w projekcie Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra w kategorii Najlepszy biznesplan
– III miejsce w projekcie Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra w kategorii Najlepszy pomysł biznesowy
– wyróżnienia w konkursach plastycznych lokalnych i ogólnopolskich