powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– klasa mundurowa
– klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią

TECHNIKUM
– Technikum Informatyczne ze specjalnością informatyka śledcza – NOWOŚĆ
– Technikum Ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość bankowa NOWOŚĆ
– Technikum Handlowe ze specjalnością e-handel NOWOŚĆ

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
– klasa pod patronatem Kampol-Fruit – zawód operator maszyn przemysłu spożywczego – NOWOŚĆ 
– klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektryk, murarz-tynkarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA POLICEALNA 
– technik administracji
– technik rachunkowości

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
– prowadzenie rachunkowości
– rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
– montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
– montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
– prowadzenie sprzedaży

Ważne informacje:
1. Najlepsi uczniowie szkół dla młodzieży objęci są powiatowym programem stypendialnym. 
2. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego.
3. Współpraca z ambasadami Wenezueli, Peru i Kolumbii.
4. Współpraca z IPN oraz Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.
5. Koła: językowe, historyczne, Żywego Słowa, Klub Wolontariusza, zajęcia sportowe