powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30 a
21 – 075 Ludwin
tel. 81/ 757 00 43 
http://www.zsludwin.pl

Zespół Szkół w Ludwinie posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W szkole można, nie tylko zdobyć wiedzę, ale również nauczyć się zawodu. W realizacji kształcenia zawodowego, praktycznego współpracuje z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. Współpraca polega na organizacji zajęć praktycznych u pracodawców, dzięki temu uczeń nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. W dzisiejszych czasach jest to niewątpliwie ważne, aby posiadać określone umiejętności, które pozwolą odnaleźć się na rynku pracy.
Dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje, rozwijać pasje i pogłębiać wiedzę szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną w Szkołach Policealnych, Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w powiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. Od wielu lat z powodzeniem kształcimy opiekunów medycznych, techników sterylizacji medycznej oraz techników masażystów.

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum:

• technik usług fryzjerskich
• technik rachunkowości
• technik programista
• technik logistyk
• technik fotografii i multimediów
• technik agrobiznesu
• technik pszczelarz
• technik przemysłu mody

Szkoła branżowa I stopnia:

• kucharz
• cukiernik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoły Policealne Zaoczne:

• technik sterylizacji medycznej
• technik administracji
• technik usług kosmetycznych
• technik ochrony osób fizycznych i mienia
• florysta

Szkoły Policealne Wieczorowe:

• terapeuta zajęciowy
• technik masażysta
• opiekun medyczny
• podolog

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

• kucharz
• cukiernik
• rolnik
• technik pszczelarz
• technik agrobiznesu
• technik fotografii i multimediów
• technik logistyk
• technik rachunkowości
• technik programista
• technik przemysłu mody
• technik usług fryzjerskich

ATUTY SZKOŁY

– Warunki sprzyjające nauce,
– Atrakcyjne kierunki kształcenia,
– Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny,
– Wszystkie egzaminy zawodowe w części pisemnej i praktycznej odbywają się w naszej szkole – jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym,
– Wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych,
– Szkoła może się pochwalić wysoką, niemal stuprocentową, zdawalnością egzaminów zawodowych,
– Bardzo dobra atmosfera sprzyjająca procesom dydaktycznym,
– Organizacja spotkań i uroczystości integrujących społeczność lokalną,
– Ciekawe zajęcia pozalekcyjne, a przede wszystkim nauka jednozmianowa.

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła posiada doskonale wyposażone nowoczesne pracownie zawodowe jak: pracownia kosmetyczna, fryzjerska, pszczelarska, gastronomiczna, ciemnia i studio fotograficzne, sprzęt fotograficzny.

ZAJĘCIA DODATKOWE

• Sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna
• Nadobowiązkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
• Nadobowiązkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

AKCJE, W KTÓRE ANGAŻUJE SIĘ MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY

– Akcja „Za jeden uśmiech” na rzecz Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w USD w Lublinie,
– Akcja honorowego krwiodawstwa „Łączy nas krew, która ratuje życie”,
– #Komórkomania – akcja o charakterze edukacyjno-rejestracyjnym, mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat dawstwa szpiku kostnego i rejestrację potencjalnych dawców.