powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A, 21 – 075 Ludwin, tel. 81/ 757 00 43 
http://www.zsludwin.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM
– technik fryzjer
– technik rachunkowości
– technik programista
– technik logistyk
– technik fotografii i multimediów
– technik agrobiznesu

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
– kucharz 
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
– pracownik pomocniczy gastronomii 
– pracownik pomocniczy fryzjera

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY POLICEALNE ZAOCZNE
– opiekun medyczny
– technik sterylizacji medycznej
– technik administracji
– technik usług kosmetycznych
– technik ochrony fizycznej osób i mienia
– florysta
– opiekunka dziecięca
– opiekunka środowiskowa
– opiekun osoby starszej

SZKOŁY POLICEALNE WIECZOROWE
– technik masażysta
– terapeuta zajęciowy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
– kucharz
– agrobiznes
– rolnik
– technik fotografii i multimediów
– technik logistyk
– technik rachunkowości
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Ważnej informacje:
1. Najlepsi uczniowie szkół dla młodzieży objęci są powiatowym programem stypendialnym. 
2. Zaangażowanie uczniów w akcje honorowego krwiodawstwa i rejestrację dawców szpiku. 
3. Organizacja imprez środowiskowych w zakresie promocji zdrowia.
4. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie