powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19, 21-077 Spiczyn, tel. 81/ 752 75 61
http://www.zsrkijany.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(lingwistyczne)

TECHNIKUM
– technik informatyk
– technik hotelarstwa
– technik obsługi turystycznej NOWOŚĆ
– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– technik architektury krajobrazu
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
– technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
– kucharz
– cukiernik 
– piekarz
– kierowca mechanik 
– mechanik pojazdów samochodowych
– rolnik
– ogrodnik
– ślusarz NOWOŚĆ

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA POLICEALNA
– technik turystyki wiejskiej
– technik administracji
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
– kucharz
– cukiernik 
– rolnik
– technik pojazdów samochodowych 
– technik rolnik 
– technik technologii żywności 
– technik hodowca koni
– ślusarz NOWOŚĆ

Ważne informacje:
1. Szkoła posiada internat.
2. Najlepsi uczniowie szkół dla młodzieży objęci są powiatowym programem stypendialnym. 
3. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów.
4. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Szkołą Rolniczą i Uniwersytetem Rolniczym na Białorusi .
5. Wyjazdy na targi i imprezy branżowe
6. Bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B (w niektórych zawodach).