powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21-077 Spiczyn
tel. 81/ 752 75 61
http://www.zsrkijany.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

– technik architektury krajobrazu

– technik agrobiznesu

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– technik hotelarstwa

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik informatyk

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

– kucharz

– ogrodnik

– rolnik

– cukiernik

– piekarz

– mechanik pojazdów samochodowych

– kierowca mechanik

– ślusarz

SZKOŁA POLICEALNA (kształcenie w formie zaocznej)

– technik bezpieczeństwa i higieny pracy

– technik turystyki na obszarach wiejskich

– technik administracji

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (kształcenie w formie zaocznej)

– Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

– Liceum Ogólnokształcące

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

– zajęcia realizowane w zmodernizowanych, bogato i nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych w branży mechaniczno-mechanizacyjnej oraz pracowniach bloku gastronomiczno-hotelarskiego

– praktyki zawodowe prowadzone przez profesjonalne restauracje, hotele, zakłady napraw maszyn rolniczych

– współpraca z pracodawcami w zakresie wycieczek dydaktycznych

– płatne staże realizowane w ramach projektów unijnych na terenie kraju

– planowane staże w Niemczech i we Włoszech w ramach programu ERASMUS+

BEZPŁATNE DODATKOWE UPRAWNIENIA

– kurs prawa jazdy kat. B (mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, rolnik) oraz w ramach realizacji programu unijnego 12.4 – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa

– kurs prawa jazdy kat. T (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)

– kursy: operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych, chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelnersko-barmański, kurs z książeczką spawacza, obsługi obrabiarek skrawających

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

– „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w powiecie łęczyńskim”. W ramach projektu zmodernizowane zostały pracownie gastronomiczne, warsztaty szkolne, plac warsztatowy i plac do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem

– Do pracowni i warsztatów szkolnych zakupiono wyposażenie: sprzęt gastronomiczny, maszyny i urządzenia w branży mechaniczno-mechanizacyjnej, w tym komputery do pracowni zawodowych, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i programów informatycznych

– „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”. W ramach projektu uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia: obsługi wózków widłowych, spawania TIG, MIG, operatora obrabiarek skrawających, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving oraz realizują płatne staże zawodowe u pracodawców

– „Termomodernizacja zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek internatu”

PLANOWANE PROJEKTY

– „Europejska współpraca – lepszy start” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – staże zagraniczne we Włoszech i w Niemczech, okres realizacji: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.

– „Kształcenie zawodowe w powiecie łęczyńskim drogą dalszego sukcesu” w ramach działania 12.4 – doposażenie szkoły, kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień (operator CNC, spawacz, agrotronika, mechanika, wózek widłowy, barman-kelner z carvingiem, druk 3D, grafika komputerowa), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, staże zawodowe, doradztwo zawodowe. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.09.2022 r.

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA

– Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Jakości”

– Wśród uczniów naszej szkoły są stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu Łęczyńskiego

WSPÓŁPRACA

– Współpracujemy ze szkołą rolniczą na Białorusi, Uniwersytetem w Baranowiczach na Białorusi oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie

– Mamy podpisane umowy partnerskie z wieloma pracodawcami w branżach, w których kształcimy w szkole

AKCJE, W KTÓRE ANGAŻUJE SIĘ MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY

– charytatywne, tj.: „Szlachetna Paczka”, zbiórka książek używanych dla pacjentów Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Góra Grosza, zbiórki makulatury, zbiórki darów na rzecz Stowarzyszenia Milejów dla zwierząt

– dydaktyczne, tj.: udział w warsztatach, konkursach, m.in. warsztaty dekoracji okolicznościowych, warsztaty gadżetów walentynkowych

– konkursy wiedzy o HIV/AIDS

– konkursy kulinarne, konkursy fotograficzne o zasięgu lokalnym

– artystyczne – występy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

– współpraca z lokalnymi instytucjami

– współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie – współorganizacja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych