powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21-077 Spiczyn
tel. 81/ 752 75 61
http://www.zsrkijany.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM W ZAWODACH

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– technik informatyk
– technik pojazdów samochodowych
– technik architektury krajobrazu
– technik hotelarstwa
– technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

– kucharz
– ogrodnik
– mechanik pojazdów samochodowych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

– rolnik
– kucharz
– cukiernik
– technik pojazdów samochodowych
– technik rolnik
– technik hodowca koni

SZKOŁA POLICEALNA

– technik bezpieczeństwa i higieny pracy

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

– zajęcia realizowane w zmodernizowanych, bogato i nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych w branży mechaniczno-mechanizacyjnej oraz pracowniach bloku gastronomiczno-hotelarskiego
– praktyki zawodowe prowadzone przez profesjonalne restauracje, hotele, zakłady napraw maszyn rolniczych, firmy w branży architektury krajobrazu i informatyki
– współpraca z pracodawcami w zakresie wycieczek dydaktycznych
– płatne staże realizowane w ramach projektów unijnych na terenie kraju
– planowane staże w Niemczech, Czechach i we Włoszech w ramach programu ERASMUS+

BEZPŁATNE DODATKOWE UPRAWNIENIA

– kurs prawa jazdy kat. B – mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– kurs prawa jazdy kat. T – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, rolnik, ogrodnik
– kursy: operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych, chemizacyjny, obsługi kas fiskalnych, kelnersko-barmański, kurs z książeczką spawacza, obsługi obrabiarek skrawających

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

– „Modernizacja infrastruktury szkół zawodowych w powiecie łęczyńskim”. W ramach projektu zmodernizowane zostały pracownie gastronomiczne, warsztaty szkolne, plac warsztatowy i plac do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem
– Do pracowni i warsztatów szkolnych zakupiono wyposażenie: sprzęt gastronomiczny, maszyny i urządzenia w branży mechaniczno-mechanizacyjnej, w tym komputery do pracowni zawodowych, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i programów informatycznych
– „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”. W ramach projektu uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia: obsługi wózków widłowych, spawania TIG, MIG, operatora obrabiarek skrawających, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving oraz realizują płatne staże zawodowe u pracodawców
– „Termomodernizacja zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek internatu”

PLANOWANE PROJEKTY

– „Europejska współpraca – lepszy start” w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – staże zagraniczne we Włoszech i w Niemczech, okres realizacji: 01.09.2023 r. – 30.06.2024 r.
– Współpraca partnerska z firmą Educare et Labora s.r.o. mającą swoją siedzibę w Ostrawie, Republika Czeska
– Realizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów, w ramach projektów składanych z programu Erasmus+ dotyczących praktyk zawodowych, które będą realizowane w terminie październik 2023 oraz czerwiec 2024
– „Kształcenie zawodowe w powiecie łęczyńskim drogą dalszego sukcesu” w ramach działania 12.4 – doposażenie szkoły, kursy zawodowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień (operator CNC, spawacz, agrotronika, mechanika, wózek widłowy, barman-kelner z carvingiem, druk 3D, grafika komputerowa), zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, staże zawodowe, doradztwo zawodowe

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA

– Szkoła posiada certyfikaty: „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Jakości”
– Szkoła uzyskała tytuł Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości
– Nauczycieli naszej szkoły ukończyli szkolenie z zakresu wykorzystania Branżowych Symulacji w nauczaniu, zdali egzamin i uzyskali tytuł: „Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVA”
– Wśród uczniów naszej szkoły są stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu Łęczyńskiego

WSPÓŁPRACA

– Współpracujemy ze szkołą rolniczą na Białorusi, Uniwersytetem w Baranowiczach na Białorusi oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie
– Mamy podpisane umowy partnerskie z wieloma pracodawcami w branżach, w których kształcimy w szkole

AKCJE, W KTÓRE ANGAŻUJE SIĘ MŁODZIEŻ NASZEJ SZKOŁY

– Charytatywne, tj.: „Szlachetna Paczka”, zbiórka książek używanych dla pacjentów Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Góra Grosza, zbiórki makulatury, zbiórki darów na rzecz Stowarzyszenia Milejów dla zwierząt
– Dydaktyczne, tj.: udział w warsztatach, konkursach, m.in. warsztaty dekoracji okolicznościowych, warsztaty gadżetów walentynkowych
– Konkursy wiedzy o HIV/AIDS
– Konkursy kulinarne, konkursy fotograficzne o zasięgu lokalnym
– Artystyczne – występy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
– Współpraca z lokalnymi instytucjami
– Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie – współorganizacja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
– Koło hipologiczne Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach „PATATAJ”.