powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna,
tel. 81/752 12 57,
81 531 54 54 
http://www.zsg-leczna.pl,

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM GÓRNICZE I POLITECHNICZNE

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik ochrony środowiska
– technik elektryk
– technik mechanik
– technik górnictwa podziemnego
– technik przeróbki kopalin stałych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

– górnik eksploatacji podziemnej
– ślusarz
– elektryk

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik ochrony środowiska
– technik elektryk
– technik mechanik
– technik górnictwa podziemnego
– technik przeróbki kopalin stałych
– ślusarz
– elektryk

BAZA DYDAKTYCZNA

• Bogata baza dydaktyczna, dobrze wyposażone pracownie: AutoCAD, OZE, elektryczne, mechaniczna, przeróbki kopalin stałych, pracownie językowe, komputerowe i kształcenia ogólnego (sale wyposażone w tablice multimedialne),
• Zaplecze sportowe: 2 sale gimnastyczne z zapleczem szatniowo-sanitarnym, siłownia, kompleks boisk: boisko piłkarskie ze sztucznej trawy z bieżnią lekkoatletyczną z czterema torami i skocznią w dal, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę,
• Nowoczesne, zmodernizowane warsztaty szkolne, wyposażone w specjalistyczne maszyny: tokarkę CNC, tokarkę uniwersalną, ploter frezujący oraz plazmę,
• Wyrobiska w obudowie otwartej, przystosowane do ćwiczenia prac górniczych.


PROJEKTY, PROGRAMY

– „Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 24 uczniów ZSG w Łęcznej w 2022 r. (Grecja)
– „Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 24 uczniów ZSG w Łęcznej w 2022 r. (Włochy)
– „ZSG w Łęcznej – mobilność dla rozwoju” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 20 uczniów ZSG w Łęcznej w 2022 r. (Grecja)
– „ZSG w Łęcznej – mobilność dla rozwoju” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 40 uczniów ZSG w Łęcznej w 2021 r. (Włochy)
– „ZSG w Łęcznej na staż” – zagraniczne praktyki zawodowe dla 40 uczniów ZSG w Łęcznej
w 2019 r. (Hiszpania)
– „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” – szkolenia i staże zawodowe dla uczniów (2018-2020)
– „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” – modernizacja posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny (2018-2020)
– „Modernizacja kompleksu boisk sportowych i budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości
200 m i bieżni prostej 4-torowej 100 m w Łęcznej” (2015-2016)
– „Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej”
– „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

– zajęcia sportowe (piłka nożna i piłka siatkowa)
– zajęcia wyrównawcze
– zajęcia przygotowujące do matury
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia rewalidacyjne

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETAMI

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Politechnika Lubelska
– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PARTNERZY SZKOŁY

– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
– RG „Bogdanka” S.A.
– PRG „Linter” S.A.

CERTYFIKATY, NAGRODY I TYTUŁY JAKIMI DYSPONUJE SZKOŁA

• Znak jakości „Srebrna Szkoła 2017” i „Srebrna Szkoła 2019” przyznane w ogólnopolskim rankingu Perspektywy dla najlepszych techników w Polsce
• Tytuł „Szkoła Innowacji” przyznawanym przez WSEI w latach: 2013-2018

KONKRETNE WYMIERNE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z EDUKACJI W ZSG

• Praca w LW „Bogdanka” S.A. – co roku najlepsi uczniowie otrzymują „Przepustkę do pracy” w Bogdance
• Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów fundowane przez LW „Bogdanka” S.A.
• Kursy i staże zawodowe w ramach projektów unijnych
• Staże zawodowe za granicą
• Praktyki zawodowe w LW „Bogdanka” S.A.
• Energetyka Łęczyńska

AKCJE CHARYTATYWNE, W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE

– Udział w akcji „Góra Grosza”, organizowanie na terenie szkoły Akcji Honorowego Krwiodawstwa, zbiórka pieniędzy na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.