powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, tel. 81/752 12 57, 
http://www.zsg-leczna.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

TECHNIKUM GÓRNICZE I POLITECHNICZNE
– technik elektryk 
– technik energetyk
– technik górnictwa podziemnego 
– technik przeróbki kopalin stałych 
– technik chłodnictwa i klimatyzacji 
– technik mechanik 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
– górnik eksploatacji podziemnej 
– mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
– ślusarz 
– elektryk 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
– technik górnictwa podziemnego
– technik mechanik 
– technik przeróbki kopalin stałych 
– technik elektryk

Ważne informacje:
1. Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej kolejny raz znalazło się w pięćdziesiątce najlepszych techników Lubelszczyzny – w roku 2019 zajęło 19. miejsce w woj. lubelskim w ogólnopolskim rankingu Perspektywy.
2. Najlepsi uczniowie szkół dla młodzieży objęci są powiatowym programem stypendialnym. 
3. Praktyki na kopalni w Bogdance. Uczniowie objęci są również programem stypendialnym LW „Bogdanka” S. A. i projektem „Przepustka do pracy w LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych”.
4. Nowoczesny kompleks boisk przy szkole.
5. Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu.