powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
tel. 81/ 53 154 
http://www.kkjagiellonczyk.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO

 – KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne

 – KLASA DZIENNIKARSKA

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski

przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo i psychologia mediów

 – KLASA POLICYJNA

przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

– monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– fryzjer

TECHNIKUM

– technik architektury krajobrazu

– technik budownictwa

– technik ekonomista

– technik informatyk

– technik reklamy

– technik reklamy

– technik logistyk

– technik rachunkowości

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

SZKOŁA POLICEALNA: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

– zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowych

– Pracownia Rysunku i Malarstwa „Prima”

– zajęcia florystyczne i warsztaty rękodzielnicze

– grafika komputerowa

– turniej gier komputerowych (CSGO, LoL)

– zajęcia sportowe: nauka pływania, SKS, siatkówka

– pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających trudności w nauce

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

– miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów klas II i III technikum odbywają się za granicą w ramach projektu finansowanego z programu ERASMUS +

– praktyki w renomowanych firmach powiatu łęczyńskiego i lubelskiego

– praktyki zawodowe w łęczyńskich i lubelskich salonach fryzjerskich

– dla monterów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznej pracowni, będącej ośrodkiem egzaminowania w zawodzie

PROJEKTY, PROGRAMY …

– „Poznanie nowoczesnych technologii i rozwiązań drogą do wykształcenia wykfalifikowanej kadry” – finansowany w ramach programu ERASMUS+ (udział w zagranicznych praktykach w Grecji, wymiana młodzieży i wyjazd do Murzasichle)

– „Europejczycy są jedną rodziną” – wymiana doświadczeń kulturowych pomiędzy naszą młodzieżą a grupą młodych ludzi z Litwy

– „Staże zagraniczne w UE – lepszy start w przyszłość” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu ERASMUS+ (uczniowie kierunków: technik ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik budownictwa odbywają dwutygodniowe praktyki w Grecji)

– Projekt edukacyjno-badawczy „Granie na ekranie”, którego celami są: zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania

WSPÓŁPRACA

– Wyższa Szkoła Edukacji i Ekonomii w Lublinie, Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (prelekcje, wykłady, konferencje, korzystanie z czytelni akademickich)

– Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie

– Udział w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”

– Współpraca klasy reklamy z przedsiębiorcami i instytucjami kulturalnymi powiatu łęczyńskiego w ramach projektowania różnych form graficznych (projekty rollupów, logo, reklam, plakatów)

– Współpraca klas architektury krajobrazu z Urzędem Miasta Łęczna

CERTYFIKATY, NAGRODY, STYPENDIA

– Nasza szkoła posiada certyfikaty: „Nowoczesna szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła Innowacji”, tytuł IT Szkoła

– Możemy poszczycić się licznym gronem stypendystów – nasi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu łęczyńskiego