powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Starościce

Flaga i Godło Polski

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L od km 6+771,00 do 7+770 w miejscowości Starościce”

Kwota dofinansowania: 324 666,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 541 111,65 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L w m. Starościce, Gmina Milejów w  od km 6+771,00 do 7+770 na odcinku o długości 999 mb. Przebudowa skrzyżowania z droga powiatową Nr 2022L. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodnik łączący dwa perony autobusowe. Między peronami powstanie przejście dla pieszych oraz zostanie ograniczona prędkość do 40km/h. Wymiana nawierzchni na odcinku drogi powiatowej 2023 L zwiększy znacznie bezpieczeństwo podróżnych. Wraz z wymianą nawierzchni, poprawą oznakowania poziomego jak też pionowego droga stanie się przyjaźniejsza a także bardziej czytelna dla jej użytkowników