powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Albertów

Flaga i Godło Polski

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L od km 5+060,00 do km 6+055,00 w miejscowości Albertów”

Kwota dofinansowania: 682 931,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 138 219,07 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L w m. Albertów, Gmina Puchaczów w km od 5+060,00 do km 6+055,0 na odcinku o długości 995 mb. Przebudowa dwóch skrzyżowań z droga gminną Nr 105279L i Nr 105280L. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.  Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodniki łączące przystanki autobusowe. W obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi zlokalizowane zostały przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem.