powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Albertów i Stefanów

Flaga i Godło Polski

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L od km 3+189,00 do km 5+060,00 i od km 6+055,00 do km 6+265,00 w miejscowości Albertów i Stefanów”

Kwota dofinansowania: 794 236,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 323 728,26 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2011L od km 3+189,00 do km 5+060,00 i od km 6+055,00 do km 6+265,00 w miejscowości Albertów i Stefanów. W km 4+521,73 w ciągu drogi powiatowej Nr 2011L zlokalizowany jest istniejący most na rzece Świnka, który wyłączono z zakresu opracowania. Poprawa równości  i jakości nawierzchni spowoduje płynność ruchu, komfort użytkowników, wyciszenie hałasu oraz wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Wykonane zostaną pobocza utwardzone kruszywem oraz chodniki łączące przystanki autobusowe. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome. Nastąpi także wymiana oznakowania pionowego spójnego z poziomym. Przebudowa wnioskowanych odcinków drogi dopełni spójności przebudowy oraz poprawi bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale też usprawni pracę wszystkich jednostek pracujących na rzecz bezpieczeństwa: policji, straży pożarnej, pogotowia oraz służb ratowniczych kopalni węgla kamiennego.