powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ochrona środowiska

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Ochrony Środowiska
al. Jana Pawła II 95A (II piętro)
21-010 Łęczna
Więcej Informacji: PRZEJDŹ

Wnioski i Oświadczenia do pobrania poniżej:


Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia czy przedmiotowa działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).


Wniosek dotyczący wyłączenia z rolniczego użytkowania gruntów rolnych.


Wniosek dotyczący wycinki drzew z tzw. lasów prywatnych.


Wniosek o wydanie karty wędkarskiej uprawniającej do połowu ryb.


Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.


Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.


Wniosek o skreślenie z rejestru / zmianę danych* w rejestrze posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.


Wniosek o zezwolenie na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców wraz z formularzem oświadczenia o nieużywaniu chartów do celów łowieckich – załącznik do wniosku.