powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Posiedzenia komisji Rady Powiatu

W dniu 16 października 2019r o godz. 9.00
Posiedzenie komisji  skarg, wniosków i petycji
Miejsce: Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna

W dniu 10 października 2019r o godz.13.00
Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna

25.09.2019 roku o godz.10.30
Posiedzenie komisji oświaty, kultury, sportu i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe – sala konferencyjna

25.09.2019 roku o godz.11.30
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

24.09. 2019 roku o godz.13.00
posiedzenie komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

10.09.2019 roku o godz.12.30
posiedzenie komisji oświaty, kultury, sportu i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

10.09.2019 godz. 14.00
Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony konsumenta.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

09.09.2019 roku o godz.14.30
posiedzenie komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

16.08.2019 godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

19.07.2019 godz. 12.00
posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sali nr 12.

18.07.2019 godz. 14.30
posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sali nr 12.

12.06.2019 godz. 14.00
posiedzenie Komisji budżetu godz.14.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej w sali nr 12.

29.05.2019 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

24.05.2019 godz. 11.00
Posiedzenie Komisji oświaty, kultury, sportu i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej – sala konferencyjna

22.05.2019 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, sala nr 12

09.05.2019 godz. 08.00
posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Wyjazdowa – objazd dróg powiatowych

24.04.2019 godz. 14.30
posiedzenie komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: sala konferencyjna Starostwo Powiatowe w Łęcznej

28.03.2019 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji budżetu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, sala nr 12

01.03.2019 godz. 14.30
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala konferencyjna CZS

28.02.2019 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, sala nr 12

21.02.2019 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji oświaty, kultury, sportu i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala konferencyjna CZS

08.02.2019 godz. 16.00
Posiedzenie Komisji oświaty, kultury, sportu i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

30.01.2019 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

14.01.2019 godz. 15.15
Posiedzenie Komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

10.01.2019 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, sala konferencyjna/budynek Centrum Zarządzania Siecią

08.01.2019 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

12.12.2018 godz. 12.30
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

12.12.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

19.12.2018 godz. 15.15
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

05.11.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.10.2018 godz. 15.00
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

08.10.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

28.08.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

24.08.2018 godz. 10.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.07.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

26.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju gospodarczego
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

25.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

22.06.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

14.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

23.05.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji rewizyjnej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

10.05.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

23.04.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

19.04.2018 godz. 13.15
Posiedzenie Komisji kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

29.03.2018 godz. 14.30
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

22.03.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.03.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

14.03.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

19.02.2018 r. godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Oświaty
Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokim

30.01.2019 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

14.01.2019 godz. 15.15
Posiedzenie Komisji budżetu i finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 12

10.01.2019 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, sala konferencyjna/budynek Centrum Zarządzania Siecią

08.01.2019 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

12.12.2018 godz. 12.30
Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

12.12.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 11.30
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

14.12.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

19.12.2018 godz. 15.15
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej sala nr 13

05.11.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.10.2018 godz. 15.00
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

08.10.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

28.08.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju gospodarczego i promocji powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

24.08.2018 godz. 10.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.07.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

26.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju gospodarczego
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

25.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

22.06.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

14.06.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe Łęcznej

23.05.2018 godz. 13.00
Posiedzenie Komisji rewizyjnej
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

10.05.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

23.04.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

19.04.2018 godz. 13.15
Posiedzenie Komisji kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

29.03.2018 godz. 14.30
Posiedzenie Komisji rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

22.03.2018 godz. 13.30
Posiedzenie Komisji ochrony zdrowia i spraw socjalnych
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

16.03.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji oświaty
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej

14.03.2018 godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Miejsce: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

19.02.2018 r. godz. 14.00
Posiedzenie Komisji Oświaty
Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokim