powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Historia powiatu

Czerwiec/Sierpień 1998

■ Powiat Łęczyński został utworzony na podstawie Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 103 poz. 652) w sprawie utworzenia powiatów.

Październik 1998

■ Pierwsze wybory samorządowe do rad powiatów odbyły się 11 października 1998 roku.

Listopad 1998

■ Uchwałą Nr I/1/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 9 listopada 1998 roku, na Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego wybrana została radna Krystyna Wiśniewska.
■ Uchwałą Nr I/3/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 9 listopada 1998 roku, na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łęczyńskiego w Łęcznej wybrani zostali radni: Tadeusz Walkiewicz, Julian Michał Tałęda
■ Uchwałą Nr II/5/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 listopada 998 roku, na Starostę Powiatu Łęczyńskiego wybrany został Pan Henryk Cholewa.
■ Uchwałą Nr II/6/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 listopada 1998 roku, na Wicestarostę Powiatu Łęczyńskiego wybrany został Pan Kazimierz Radko.
■ Uchwałą Nr II/8/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 listopada 1998 roku, na członków Zarządu Powiatu Łęczyńskiego wybrani zostali: Bożena Tamara Kornatka, Adam Niwiński, Zbigniew Rutkowski, Bogusław Szmuc

Grudzień 1998

■ Uchwałą Nr III/9/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 1 grudnia 1998 roku, powołano doraźną komisję do opracowania projektu Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w następującym składzie osobowym: Bogusław Henryk Janociński, Tadeusz Walkiewicz, Andrzej Grzesiuk, Jerzy Tkaczyk, Zbigniew Rutkowski. Ustalono termin zadania wykonania określonego w ust. 1 do dnia 30 stycznia 1998r.
■ Uchwałą Nr III/10/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 1 grudnia 1998 roku, powołano doraźną komisję Rady Powiatu do współpracy z organami samorządów Gmin Powiatu Łęczyńskiego w składzie: Alfred Bondyra, Julian Tałęda, Helena Cios, Adam Niwiński
■ Uchwałą Nr III/11/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 1 grudnia 1998 roku, powołano na Sekretarza Powiatu Pana Jerzego Małka. Powołanie nastąpiło od dnia 01.01.1999 r.
■ Uchwałą Nr III/12/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 1 grudnia 1998 roku, powołano na Skarbnika Powiatu Panią Barbarę Kanię. Powołanie nastąpiło od dnia 01.01.1999 r.
■ Uchwałą Nr IV/13/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 18 grudnia 1998 roku, w związku ze złożoną rezygnacją odwołano Pana Jerzego Małka ze stanowiska Sekretarza Powiatu.
■ Uchwałą Nr V/15/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 1998 roku, przyjęto rezygnację Pana Henryka Cholewy z funkcji starosty Powiatu Łęczyńskiego.
■ Uchwałą Nr V/16/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 grudnia 1998 roku, przyjęto rezygnację Pana Kazimierza Radko z funkcji Wicestarosty Powiatu Łęczyńskiego.
■ Uchwałą Nr V/17/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 1998 roku, na Starostę Powiatu Łęczyńskiego wybrany został Pan Henryk Gański.
■ Uchwałą Nr V/18/98 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 1998 roku, na wicestarostę Powiatu Łęczyńskiego wybrany został Pan Piotr Michał Winiarski.

Styczeń 1999

■ Z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiat Łęczyński rozpoczął swoją działalność. Pierwszą siedziba Starostwa Powiatowego w Łęcznej znajdowała się w budynku „Zajazdu Mustang”.