powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacje ogólne

Aktualizacja 29.06.2020 r.

W Powiecie Łęczyńskim do odwołania pozostają zamknięte stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego (Łęczna, Puchaczów, Cyców).

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (81)531 52 81 oraz e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – beneficjent nie składa oświadczeń o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

(oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;  oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie powiatu łęczyńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (Łęczna, Puchaczów, Cyców). Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość.

W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@powiatleczynski.pl skan lub zdjęcie podpisanego pisma o potrzebie uzyskania porady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzory dokumentów  w załączeniu:

wniosek – zgłoszenie porady na odłegłość

wniosek – zgłoszenie porady na odległość

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon  (81) 531 52 81.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po udzielonej nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii pod numerem telefonu 81 531 52 81, na adres poczty elektronicznej poczta@powiatleczynski.pl, bądź listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  Al. Jana Pawła II 95A,21- 010 Łęczna.