powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łęczyńskiego w 2021 roku zatwierdził wybór oferty Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie,
ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 108/697/2020 z dn. 10 grudnia 2020 r.


Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2020 r. do godz. 15.00.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020 na terenie Powiatu Łęczyńskiego.