powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Zachowek, który określa się często jako substytut spadku, jest uprawnieniem, które chroni osoby blisko spokrewnione ze spadkodawcą. Instytucja zachowku ma swoich przeciwników i zwolenników. Z jednej bowiem strony, zachowek czyni zadość zasadom współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy spadkodawca, bez wiedzy krewnych przekazał cały spadek partnerowi, o którego istnieniu dzieci. Z drugiej zaś, instytucja jest krytykowana, ponieważ wskazuje się między innymi, że spadkodawca pracujący całe życie na swój majątek powinien móc zdecydować, co się z nim stanie po jego śmierci. Jeżeli testament pomija (bądź uwzględnia w niższej niż ustawowa wysokości) najbliższych, to jest małżonka, zstępnych (np. dzieci bądź wchodzące w przypadku dziedziczenia ustawowego na ich miejsce wnuki) lub rodziców, którzy dziedziczyliby w przypadku, gdyby testamentu nie sporządzono, to osoby te mogą dochodzić wypłaty zachowku. 

Aby określić wysokość zachowku, należy w pierwszej kolejności ustalić wysokość tzw. udziału spadkowego związanego nieodłącznie z dziedziczeniem ustawowym. To wyrażona w ułamku wartość, którą dana osoba otrzymałaby w razie dziedziczenia z ustawy. 

Znając wysokość udziału spadkowego, można na tej podstawie obliczyć, ile wynosi sam zachowek. Zasadą jest, że zachowek należy się w wysokości 1/2 udziału spadkowego, który powinien przysługiwać osobie uprawnionej do otrzymania zachowku. 2/3 udziału spadkowego należy się osobom małoletnim oraz osobom trwale niezdolnym do pracy. 

Kolejno należy określić tzw. substrat zachowku, czyli stan czysty spadku (aktywa pozostawione przez spadkodawcę) wraz z uczynionymi przez spadkodawcę darowiznami, które zgodnie z ustawą należy doliczyć do substratu zachowku. 

Na tym etapie największe spory generuje ustalanie wartości poszczególnych składników majątkowych, a także tego, czy daną darowiznę należy zaliczyć na poczet substratu zachowku. Zgodnie z art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu substratu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, czy też darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. 

Jeżeli darowizna została przekazana osobie nieuprawnionej do dziedziczenia na podstawie ustawy (tzn. np. przyjacielowi, rodzeństwu), wlicza się do wysokości substratu spadku będącego podstawą do ustalenia zachowku przez okres 10 lat. Jeżeli od momentu przekazania majątku do chwili śmierci spadkodawcy minęło więcej niż 10 lat, darowizna nie wchodzi do masy spadkowej. Jeśli natomiast darowiznę otrzymała osoba uprawniona do otrzymania spadku na drodze ustawowej (czyli np. dziecko lub współmałżonek), nie ma znaczenia moment, w którym została ona przekazana. Nawet jeśli nastąpiła kilkadziesiąt lat wcześniej, podlega doliczeniu.

Co istotne, zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego. 

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy przez spadkodawcę został sporządzony testament, termin przedawnienia roszczeń o zachowek zaczyna swój bieg dopiero od chwili jego otwarcia i ogłoszenia (art. 1007 § 1 k.c.).  Zupełnie odmiennie liczyć trzeba termin przedawnienia wobec osoby zobowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych darowizn lub zapisów windykacyjnych (art. 1007 § 2 k.c.). W tym przypadku termin przedawnienia roszczeń liczy się od chwili otwarcia spadku – czyli śmierci spadkodawcy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.


KOMUNIKAT nr 1

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

KOMUNIKAT nr 2

w sprawie harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego

Starosta Łęczyński informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianie ulega harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyńskiego.

Pomoc w punktach świadczona będzie wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady. Jednocześnie w dalszym ciągu osoby zainteresowane mogą korzystać z porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

HARMONOGRAM PRACY

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński
Lokalizacja – ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 8 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Lokalizacja nr 1 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 8.00 – 12.00
środa 12.00 – 16.00 (specjalizacja: mediacje)

Lokalizacja nr 2 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – ŁĘCZNA
ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 8 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 12.00 – 16.00
środa 12.00 – 16.00

ZAPISY:

  • telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
  • za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
  • e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Ze względów bezpieczeństwa proszę o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

KOMUNIKAT O ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTU
NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W ŁĘCZNEJ

Informuję, iż z dniem 1 września 2021 r. (środa) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mający siedzibę w  Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95 zostanie przeniesiony do NOWEJ LOKALIZACJI tj. do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ul. Staszica 9, I  piętro – pokój  nr 8.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU

poniedziałek      8.00 – 16.00
wtorek              8.00 – 16.00
środa               8.00 – 12.00
czwartek           8.00 – 12.00
piątek               8.00 – 12.00

W celu umówienia się na poradę można:

  • dokonać rezerwacji porady o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem: https://nms.gov.pl/
  • zadzwonić pod numer telefonu (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
  • zarejestrować się pod adresem: pomocprawna@powiatleczynski.pl.

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego

Starosta Łęczyński informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyńskiego.

Pomoc w punktach świadczona będzie wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady. Jednocześnie w dalszym ciągu klienci mogą korzystać z porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail).

HARMONOGRAM PRACY

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński
Lokalizacja – ŁĘCZNA, biurowiec przy Al. Jana Pawła II 95 (budynek urzędu skarbowego, urzędu pracy)
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

Lokalizacja nr 1 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00 (specjalizacja: mediacje)

Lokalizacja nr 2 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – ŁĘCZNA
biurowiec przy Al. Jana Pawła II 95 (budynek urzędu skarbowego, urzędu pracy)
poniedziałek 12.00 – 16.00
wtorek 12.00 – 16.00

ZAPISY:

  • telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
  • za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
  • e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Ze względów bezpieczeństwa proszę o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.