powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Komunikacja

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

al. Jana Pawła II 95 A (I piętro)
21-010 Łęczna
Więcej informacji: PRZEJDŹ

Godziny pracy:
7:15
14:15 – pn, śr, czw, pt
8:15
15:15 – wt

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna
http://www.zdpleczna.bip.e-zeto.eu


Rozkłady jazdy

Starostwo Powiatowe w Łęcznej informuje, że na podstawie art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2435) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.


WISMAR Usługi Transportowe Mariusz Wiśniewski
Ciechanki Krzesimowskie 56B, 21-010 Łęczna
Tel. 665 474 889


Usługi Transportowe „ARS-TRANS” Agnieszka Arasimowicz
ul. Chełmska 24, 21-070 Cyców
Tel. 606 685 414


Dariusz Koper
Wesołówka 53, 21-013 Puchaczów
Tel.  663 777 200


BUS SERWIS Jarosław Decyk
Zofiówka 75, 21-010 Łęczna
Tel. 502 269 149


Samochodowe Usługi Transportowe Piątek Wiesław
ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna
tel. 509 325 906


Prawa jazdy


Wydanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego


Wyrejestrowanie pojazdu


Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu


Analiza zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego


Wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców


Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców


Wykaz ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów na terenie Powiatu Łęczyńskiego


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów


Wydanie uprawnienia diagnosty


Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego


Wydanie licencji na wykonnywanie krajowego transportu


Wydanie/zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych/specjalnych w krajowym transporcie


Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne


Zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych