powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozkłady jazdy

Starostwo Powiatowe w Łęcznej informuje, że na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2778) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2023 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2025 r.


Organizator publicznego transportu zbiorowego:
Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 5315244


Organizator publicznego transportu zbiorowego:
Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, tel. 81/ 5315244


WISMAR Usługi Transportowe Mariusz Wiśniewski
Ciechanki Krzesimowskie 56B, 21-010 Łęczna
Tel. 665 474 889


Usługi Transportowe „ARS-TRANS” Agnieszka Arasimowicz
ul. Chełmska 24, 21-070 Cyców
Tel. 606 685 414


Car Plus Marek Bryła
ul. Topolowa 1/2 20-258 Turka ,
nr tel. 516422069


Samochodowe Usługi Transportowe Piątek Wiesław
ul. Milejowska 20, 21-010 Łęczna
tel. 509 325 906