powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Budownictwo

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Budownictwa i Architektury

al. Jana Pawła II 95 A (II piętro)
21-010 Łęczna
Więcej informacji: PRZEJDŹ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
http://www.pinbleczna.bip.gov.pl


Informator

U W A G A
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
uruchomiło praktyczny portal informacyjny dla obywateli:

https://budowlaneabc.gov.pl
Na portalu tym można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych, w sposób zrozumiały dla obywateli.


Pozwolenie na budowę


Zmiana pozwolenia na budowę


Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego


Pozwolenie na rozbiórkę


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania


Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Przeniesienie pozwolenia na budowę


Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia


Wniosek o sprzedaż dziennika


Zgłoszenie budowy obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę


Zgłoszenie robót budowlanych – wymiana eternitu


Zgłoszenie rozbiórki


Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części


Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego


Zaświadczenie o samodzielności lokali