powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Konta bankowe

Rachunek bieżący Starostwa Powiatowego:

70 8741 0004 0007 8908 2000 0010

tu wpłacamy:

– opłaty za rejestrację, prawo jazdy, wymianę dowodu rej.

– czynsz za lokal, media

– opłaty za karty wędkarskie

– opłaty za dziennik budowy

– opłaty geodezyjne np. za wypisy, wyrysy

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

36 8741 0004 0007 8908 2000 0040

tu wpłacamy:

– opłaty za wieczyste użytkowanie gr. Skarbu Państwa

– opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

– opłaty za trwały zarząd nieruch. Skarbu Państwa

– opłaty za karty parkingowe

– opłaty za wydanie legitymacji

Rachunek sum depozytowych:

15 8741 0004 0007 8908 2000 0030

tu wpłacamy:

– zabezpieczenia umów

– kaucje gwarancyjne

Rachunek sum depozytowych (wadia):

24 8741 0004 0007 8692 2000 0680

tu wpłacamy:

– wadia