Środki PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej dysponuje środkami finansowymi z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zachęca osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP, niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Informujemy, że osoby o statusie poszukujący pracy (które nie otrzymały wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej) mogą ubiegać … Czytaj dalej Środki PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej