powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze

/gfx-user-normal/sites/sobibor_muzeum1.jpg

Na zachód od wsi, przy stacji kolejowej, w czasie drugiej wojny światowej w latach 1942–1943 znajdował się obóz zagłady.  Latem 1941 roku Niemcy podjęli konkretne kroki w kierunku Ostatecznego Rozwiązania Problemu Żydowskiego. Obóz powstał w ramach tzw.  „Operacji Reinhard”,  podczas  której  pospiesznie zbudowano trzy obozy eksterminacji: Bełżec, ukończony w marcu; Sobibór, budowany w marcu i kwietniu; oraz Treblinkę. Za lokalizacją obozu w Sobiborze przemawiało jego położenie wśród bagien i lasów, z dala od wsi, przy bocznicy kolejowej. W komorach gazowych życie straciło tutaj ok. 250 000 osób, głównie Żydów pochodzących z obszarów przedwojennej Polski, Holandii, Czech, Słowacji, Austrii, Rzeszy Niemieckiej, Francji, ZSRR. 14 października 1943 r. w obozie wybuchł bunt więźniów, zakończony masową ucieczką. Choć podczas ucieczki, a także w czasie zorganizowanej później łapanki wielu z nich zginęło, było to jedyne udane powstanie w hitlerowskich obozach zagłady. Końca wojny dożyło ok. 50 osób, wśród nich Tomasz Blatt. Na podstawie jego wspomnień nakręcono film pt. „Ucieczka z Sobiboru”. Tuż po powstaniu Niemcy zamknęli obóz i próbowali zatrzeć jego ślady. Sprowadzili do Sobiboru Żydów z Treblinki, którzy po likwidacji obozu zasadzili sosnowy las, a następnie zostali rozstrzelani. W 1965 r. na terenie dawnego obozu postawiono w Sobiborze mauzoleum (ziemny kopiec zawierający prochy ofiar) i pomnik, a w 1993 r. otworzono muzeum.

Obecnie muzeum znajduje się w trakcie przebudowy.

UWAGA:  związku z rozpoczęciem prac budowlanych na terenie miejsca pamięci w Sobiborze od 1 marca 2017 roku aż do odwołania nieczynne będzie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.


Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
Stacja Kolejowa Sobibór 1, 22-200 Włodawa
tel. (82) 571 98 67
e-mail: muzeumsobibor@wp.pl
http://www.sobibor-memorial.eu