powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

POLESKI PARK NARODOWY

Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny.

/gfx-user-normal/sites/F1020017_Stawy_w_Pieszowoli.jpg


Poleski Park Narodowy położony 50 km na północny wschód od Lublina. Poleski Park Narodowy stanowi unikalny zespół bagien, moczarów, jezior, stawów i lasów. Jest dziś ostatnim fragmentem poleskiego krajobrazu, który oparł się intensywnym melioracjom lat sześćdziesiątych. Tu jeszcze pozostało coś, co dawniej określano mianem „Polesia czar”.


Słynne poleskie moczary można zwiedzać „suchą stopą” maszerując specjalnie przygotowanymi kładkami np. ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”. Ścieżka zaczyna się niedaleko wsi Łomnica, początkowo prowadzi różnymi typami lasów przez grądy, olsy i bory bagienne. W pobliżu jeziora Moszne docieramy do torfowiska, przez które poprowadzona jest kładka aż do samego jeziora, będącego w ostatnim stadium zarastania. Wycieczka jest szczególnie ciekawa dla osób zainteresowanych roślinnością. Po drodze przez torfowisko spotkać można wiele rzadkich gatunków roślin: wierzbą lapońską, mięsożerną rosiczkę okrągłolistną czy bagno zwyczajne.

Położona w północnej części parku ścieżka „Perehod” przygotowana jest dla amatorów ornitologii. Znajdują się tu dwie wieże obserwacyjne. Ścieżka poprowadzona jest wokół kompleksu stawów, częściowo groblą biegnącą ich środkiem. Na pięciokilometrowej trasie obserwować można w zależności od pory roku kilkadziesiąt gatunków ptaków m.in. bielika, błotniaka stawowego, orlika, czaplę białą, bąka, łabędzie nieme i krzykliwe, liczne gatunki kaczek, gęsi i ptaków brodzących.

Największym mieszkańcem poleskich bagien jest łoś. W lasach spotykamy sarny, jelenie i dziki, czasem pojawia się wilk. W Poleskim Parku Narodowym występuje żółw błotny, jedyny polski gatunek żółwia dawniej powszechnie spotykany, dzisiaj najbardziej zagrożony gatunek gada w Polsce. Park przygotowany jest do turystyki aktywnej. Jego fragmentami prowadzi trasa rowerowa z Lublina, przebiega tędy jeden z najdłuższych szlaków konnych w Polsce. Z 280 kilometrów Poleskiego Szlaku Konnego aż 60 kilometrów znajduje się w granicach Poleskiego Parku Narodowego. Na terenie parku znajdują się dwa pola namiotowe w miejscowościach Babsk i Łomnica i liczne kwatery agroturystyczne w gminach: Urszulin i Sosnowica. Liczne gospodarstwa agroturystyczne znajdują się także w okolicznych gminach powiatu włodawskiego i łęczyńskiego. Dobrą bazą wypadową do parku są miasta Łęczna, Włodawa i Lublin, znajdujące się w promieniu do 50 km od siedziby władz parku w Urszulinie. Wizytę w parku warto rozpocząć od Załucza Starego, gdzie mieści się muzeum PPN, ścieżka „Żółwik” polecana rodzinom z małymi dziećmi, a także 3,5 km ścieżka „Spławy”.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.poleskipn.pl