Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wyniki przetargu na dostawę materiałów reklamowych promujących projekt pn. Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

2010-07-27 09:02:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów reklamowych promujących projekt pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Komunikator Public Relations, ul. Sosnowskiego 29, 45-272 Opole

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

 1. Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp.j, ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków - 71,95 pkt.
 2. Galeria Wojciecha Pogorzelskiego, ul. Ciepła 21 lok.42, 15-472 Białystok - 78,22 pkt.
 3. VIP A. Sienkiewicz, K. Wójcik, ul. Biedronki 3/20, 20-543 Lublin - 84,80 pkt.
 4. ADFORCE Miłosz Konieczny, ul. Piłsudskiego 9, 56-300 Milicz - 61,16 pkt.
 5. WIM System Warżała i Mac Sp.j, ul. Mickiewicza 57, 39-215 Czarna - 68,97 pkt.
 6. ARFA Bogusław Szczygieł, Rafał Wachowicz, ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin - 98,74 pkt.
 7. MODART Marcin Komadowski, ul. Romera 15, 20-487 Lublin - 89,23 pkt.
 8. Marketingowiec.pl Sp.j Ł. Dziurda, P. Koziara, M. Sękowski, ul. Konwaliowa 15, 21-040 Świdnik - 80,06 pkt.
 9. Krakus Studio Michał Krawczyk, ul. Niemcewicza 11/87, 24-100 Puławy - 59,25 pkt.
 10. Komunikator Public Relations, ul. Sosnowskiego 29, 45-272 Opole - 100,00 pkt.
 11. PMBROS Agencja Reklamy S.C. Marek Lis, Paweł Stachal, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin - 81,94 pkt.
 12. APUS Przedsiębiorstwo Reklamowo-Wydawnicze Marek Lecki, ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin - 83,29 pkt.
 13. P.H.U. POSTERS , ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin - 88,38 pkt.
 14. PROVEND Aleksander Czechowski, ul. Malinowa 19, 21-040 Świdnik - 81,05 pkt.
 15. JOCKER Sp.j T. Maksym, J. Trompteter-Maksym, ul. Darasza 5, 30-826Kraków - 72,67 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków