Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na organizację imprez masowych w ramach przetargu Magia


Łęczna, dnia 14.04.2010r.

Znak: ZP.3431/2/2010
Unieważnienie przetargu:

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013”
Numer ogłoszenia: 62384 - 2010 ; data zamieszczenia: 22.03.2010Na podstawie art. 93 ust.1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) informuję, że zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację imprez kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013”
Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, w tym 2 oferty po otrzymaniu wyjaśnień na podstawie zapisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp odrzucono, w związku z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 2.
Oferty ważne, w tym oferta nr 5 w tym postępowaniu najkorzystniejsza przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa