Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu nieograniczonego na dostawę sprzetu na potrzeby projektu Magia miejsc...

2010-04-12 16:04:05
Numer sprawy: ZP.3431/01/2010 Łęczna, 2010-04-12OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. : dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez w ramach projektu magia miejsc – promocja walorów turystycznych lubelszczyzny.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 213 250,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia dla zadania Nr 1 najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego firmę pn.:
ESS Audio Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17
W zakresie zadania Nr 2 – brak złożonych ofert.
1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza. Wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 2010-04-14
na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
2. W prowadzonym postępowaniu na zadanie Nr 1 złożono 1 ważną, następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy Suma uzyskanych punktów
1
Zadanie Nr 1 ESS Audio Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17 100,00
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 do 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje iż w tym postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.
4. W zakresie zadanie Nr 2 unieważnia się postępowania, zgodnie z zapisem art. 93
ust. 1, pkt. 1 – z powodu braku ofert.

5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe