Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 773/2010 ...

Uchwała nr 773/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej

2010-02-04 14:22:16

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Uchwała nr 773/2010
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 37. ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), § 2 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala,
co następuje:


§1
1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do lat 3 nieruchomości położonej we wsi Jaszczów, gmina Milejów i oznaczonej w operacie ewidencyjnym obrębu Jaszczów numerem 591 o pow. 0,46 ha, będącej we władaniu Powiatu Łęczyńskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowo – magazynowym
o pow. 273,5 m2, wiatą stalowo – murowaną o pow. 284 m2, ogrodzona. Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony lokali usytuowanych na I piętrze w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Lublinie urządzona jest KW nr 172254. Szczegółowe informacje zawarte są
w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Andrzej Dyczewski ....................

2. Andrzej Grzesiuk .................... Adam Niwiński

3. Bogusław Janociński ....................

4. Piotr Jastrzębski ....................

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www