Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik przetargu na dostawę art. spożywczych dla MOW Podgłebokie

2009-12-18 12:45:50
Numer sprawy: ZP.3431/16/2009 Łęczna, 2009-12-18
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakupu z dostawą do siedziby MOW Podgłębokie, według podziału na 7 zadań: artykułów spożywczych
1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 207 900,00 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego dotyczącego:
zadania Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;
zadania Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców;
zadania Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców
zadania Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm;
zadania Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie, 21-010 Łęczna;
zadania Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. 3. Wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2009-12-30 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty dla poszczególnych zadań spełniają wymagania Zamawiającego i są najtańsze. 4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7
1 PH DROBIS I i D Wojciechowscy Sp. Jawna, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 - 99,41 92,82 - - - 94,88
2 Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK, ul. Chemiczna 4,
22-100 Chełm - - - - 100,00 - -
3 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 21-070 Cyców, ul. Chełmska 40 - - - 100,00 - - -
5 Artur Niećko , Ciechanki Krzesimowskie
21-010 Łęczna - - - - - 100,00 -
6 ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 - - - - - -
7 ARPOS Spółka Jawna, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna - - - - - - 100,00
8 Zakład Produkcyjno-Handlowy Jabłoński Cz., Kalbarczyk H., Olszewski S JAKOL Sp. J, Kopina, 21-070 Cyców - 100,00 100,00 - - - -

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron