Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2007
z dnia 31.08.2007 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2) sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ w Łęcznej,

2. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 1a, 20 – 011 Lublin tel. (81) 532-20-11, fax (81) 532-08-37
2) BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o. o. ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin, tel. (81) 533-20-22, fax.(81) 534-82-07
3) „Baster Audytor” Jan Oster
ul. Ewangelicka 6 lok. 9, 20-075 Lublin, tel./fax. (81) 534 69 49
4) Analog Sp. z o.o. Lublin ul. Obywatelska 9, 20-092 Lublin

3. Wykaz uzyskanych ofert
1) DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 1a, 20 – 011 Lublin tel. (81) 532-20-11, fax (81) 532-08-37
2) BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin tel. (81) 532-82-06, fax.(81) 534-82-07
3) Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski ul. Narutowicza 41/4 , 20-016 Lublin
4) Audsulting Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa mgr Edward Wolnik ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz
5) Auxilium S.A. Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków
6) ABBA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1-15/1A, 00-956 Warszawa
7) Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska ul. Składowa 10, 19-400 Olecko
8) Lexus Audit Spółka z o.o. ul. Bronowicka 23/6, 30-084 Kraków
9) Cm Audit Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 80/82 lok.335, 61-809 Poznań
10) AURES AUDYT Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego J. Zdanowska ul. Mickiewicza 10/15, 23-210 Kraśnik
11) Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź


4. Nazwisko (lub nazwa firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i uzasadnienie wyboru oferty:

5. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego, za najkorzystniejszą uznana została oferta : Biura Biegłego Rewidenta Danuty Jaworowskiej ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę tj. 6649,00 zł (brutto) i spełniła wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych