Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Modyfikacja treści Zaproszenia do złożenia oferty na ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ. NR SPRAWY/; IRP.272.1.9.2019

0000-00-00 00:00:00

; . ;;

IRP.272.1.9.2019 Łęczna, dnia 14.03.2019r.MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
NR SPRAWY IRP.272.1.9.2019,
PN: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”.

W związku z zadanymi pytaniami w prowadzonym postępowaniu Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:

I. Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert : przed modyfikacją w brzmieniu było:

11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 18.03.2019r. godziną 10:15

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału VIII Opis sposobu przygotowywania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego:

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Nr sprawy IRP.272.1.9.2018
Nie otwierać przed dniem 22.03.2019r. godziną 10:15

II. Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: przed modyfikacją w brzmieniu było:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

Postanowienia Zaproszenia do złożenia oferty w zakresie rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert: po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2019 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111),

II. Zmianie ulega Załącznik Nr 1.1. Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszej modyfikacji.W związku z powyższą modyfikacją zapisów Zaproszenia do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu dotychczasową treść:
- Zaproszenia do złożenia oferty zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019
- Załącznika nr 1.1 Formularz cenowy zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na dzień 14.03.2019.


Zamawiający informuje, że dokonana powyższa modyfikacja zapisów staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i jest wiążąca przy składaniu ofert.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1.1 – Formularz cenowy do Zaproszenia do złożenia oferty po modyfikacjiPliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa