Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wynik rozpoznania na zrt. biurowe dla PZAZ Łęczna


PZAZ.II.3411-12/08 Łęczna, dn. 29.12.2008r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę art. biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 3:

Polbiuro S.C. A. Górecki, J.Wrońska, I. Dudek, ul. Wołodyjowskiego 6/80, 20-627 Lublin
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 4 699,48 zł w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1:
Agencja Handlowo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 5 765,83 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 82 punktów.

Oferta Nr 2:
Firma Handlowa ”Kodi” Halina Nowaczyńska, Roman Nowaczyński, ul. Łęczyńska 58
20-309 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 4 969,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 95 punktów.

Oferta Nr 3:
Polbiuro S.C. A.Górecki, J.Wrońska, I.Dudek, ul. Wołodyjowskiego 6/80, 20-627 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 4 699,48 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych