Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Rozeznanie rynku na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie

2018-10-09 11:17:50

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie kursów Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy, materiałów szkoleniowych, skierowania uczestników na badania lekarskie , ustalenie
i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej, . Szkolenia odbywać się będą w salach szkoleniowych i terenach przyszkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i skierowane będą do uczniów planujących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć doświadczenia na kierunkach m. in.: grafik komputerowy, operator wózka widłowego, , AutoCad, prawo jazdy kat. B, szkolenia gastronomiczne, kelnerstwo, barmaństwo, carving, technik fryzjerskich, photoshop, pracownik zabezpieczenia technicznego, Exel Microsoft Office.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących kursów dla uczniów:
1) kursu na prawo jazdy kat. B dla 20 uczniów(bez egzaminu WODR) - kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych (2 grupy/ 1 gr.10 osobowa)
• 30 godzin w tym 6 godzin plac zajęć praktycznych ( 2 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
2) kursu operator wózków widłowych z uprawnieniami UDT dla 10 uczniów (wraz
z egzaminem)- kurs składający się z:
• 15 godzin zajęć teoretycznych ( 1 gr.10 osobowa)
• 20 godzin zajęć praktycznych ( 1 gr. 10 osobowa)
3) kursu z zakresu zawodów gastronomicznych dla 9 dla uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
4) kursu nowoczesne metody fryzjerskie dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
5) kursu barmańskiego dla 3 uczniów - kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
6) kursu Auto CAD- poziom podstawowy i zaawansowany dla 5 uczniów - kurs składający się z:
• 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu podstawowego
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
• 22 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu rozszerzonego
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
7) kurs z zakresu obsługi programu Photo Shop CS dla 5 uczniów - kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
8) kurs z zakresu obsługi programu MS Excel dla 10 uczniów ( certyfikat międzynarodowy Microsoft Office Specjalist)- kurs składający się z:
• 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
9) kurs z zakresu instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 15 października 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna