Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu na dostawę art. spożywczych i chemicznych dla PZAZ w Łęcznej

2008-12-12 11:45:28

Łęczna, dnia 2008.12.12
.

Pytania i odpowiedzi Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania) oznaczonych od nr 1 do nr 11. Znak sprawy: PZAZ.II.3431-19/2008.

Kierownik Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej uprzejmie informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły niżej przedstawione zapytania dotyczące pakietu (zadania) Nr 11:


PYTANIA DO SIWZ

W związku z ogłoszonym przez Państwo przetargiem nieograniczonym na: „Zakup art. spożywczych
i chemicznych dla PZAZ Łęczna”, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
W nawiązaniu do art.38 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem dot. SIWZ na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej według podziału na pakiety (zadania) Nr 1 od 1 do 11 art. spożywcze i chemia dla PZAZ w Łęcznej

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen w trakcie umowy spowodowane zmianami cen producenta?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych i naliczanie 1,0% od wartości niedostarczonego towaru?


W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję:

Ad. 1) Zmiana ceny musi być zgodna z zapisem § 4 ust. 2 wzoru umowy i niezależnym od obu stron umowy źródłem weryfikacji ceny podanym w ofercie.

Ad. 2) Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych, terminowe dostawy artykułów warunkują prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków