Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odpowiedzi nr 4 w postępowaniu na dostawę wraz z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.

2018-02-02 13:05:34

NR SPRAWY: IPR.272.1.6.2018

IPR.272.1.6.2018 Łęczna, dnia 02.02.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz
z montażem platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie.

Pytanie 1
Z uwagi na warunki techniczne w miejscu instalacji platformy tj. 127cm pomiędzy ścianami i w domyśle 120cm od ściany do poręczy nie ma możliwości zapewnienia 120 cm szerokości wymaganych przepisami ppoż. po montażu platformy. Czy zamawiający posiada odstępstwo bądź zgadza się na zawężenie przejścia poniżej 120cm lub w budynku istnieje inna droga ewakuacji w przypadku pożaru?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w budynku istnieje inna droga ewakuacji w przypadku pożaru.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe