Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej

zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 Łęczna, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LUI/00172254/9, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży”.

GKN. 272.1. 3. 2018 Łęczna, dnia 18 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie § 4 ust. 4 Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art.
4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 . poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z. Dz. U. z 2017 r. 2077), zwracam się z zapytaniem ofertowym.
Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA
Tel: (081) 53 – 15 – 221; E – mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078 REGON: 431029168
Przedmiot zamówienia:
,,Sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 Łęczna, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LUI/00172254/9, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży”.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pan Henryk Gański, Tel: (081) 53-15-221 w godzinach urzędowania.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA
do 24 stycznia 2018 r.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Łęczna, dnia 18 stycznia 2018 r.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www