Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

ROZEZNANIE RYNKU na usługi pełnienia funkcji insp. nadzoru inwestorskiego przy zad.Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych ZSG w Łęcznej i Pracach modernizacyjnych i remontowych realizowanych w kompleksie zabudowań ZSR w Kijanach

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), przy zadaniach pn.:
1) Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16, Łęczna
2) Prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
w ramach realizacji projektu Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim“, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16 w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi
i gwarancji. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na w/w dwa zadania.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen świadczonej usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie zapewnienie osoby/ osób pełniącej/ych funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawniania, wymagane ustawą Prawo Budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót elektrycznych i sanitarnych.
Realizowane roboty budowlane podlegające nadzorowi będą się odbywały w Łęcznej,
ul. Przemysłowa 16 oraz w Kijanach, adres Kijany 19, gm. Spiczyn.
W załączniku – formularzu szacowania wartości zamówienia szczegółowe informacje na temat każdego zadania. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA NA STRONIE: www.powiatleczynski.pl, zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tyś. euro.
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu wraz z dołączonym scanem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie stosowanych uprawnień budowalnych do dnia 10 stycznia 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na ww adres e-mail.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych