Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

wybór oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej

. ,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej
kod CPV: 48700000-5, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Zastosowano procedurę zamówienia: § 3 ust. 4 Zarządzenia.
3.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
15 000,00 zł
4.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 rozdz. 75020 § 4210
5.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe w formie: elektronicznej
1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa,
3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
Warszawa
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Wolters Kluwer Polska S.A.; ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa;
cena brutto 18819,00 zł
2) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
cena brutto 15652,98zł -fakturowanie jednorazowe, płatność w 3 równych
ratach rocznych.
3) Firma INFOR PL S.A. z/s w warszawie , ul. Okopowa 58/72 , 01-042
Warszawa zaoferowała serwis ADMINISTRACJA , zawierający w swojej
zawartości m.in. przepisy prawa.

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający za najkorzystniejszą uznaje ofertę z poz. 2 - Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa. Cena jest najkorzystniejsza cenowo.
Zamawiający zabezpiecza środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków