Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Rozstrzygnięcie ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz w zakresie ochrony zdrowia. Więcej informacji w załącznikach:

Na otwarty konkurs ofert wpłynęło 15 ofert. Termin ich składania upłynął 9 lutego 2017 roku. Członkowie Komisji dokonali otwarcia ofert, odczytując nazwy zadań proponowane przez oferentów, wnioskowane kwoty oraz terminy realizacji zadań.
Kolejno dokonano weryfikacji poszczególnych ofert. Po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi ofertami w 2 ofertach stwierdzono braki formalne tj.
1) Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II Oddz. w Łęcznej
- źle wypełniona oferta. Cele statutowe nie odpowiadają do ubiegania się przez podmiot o przyznanie dotacji w danym zakresie tematycznym.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie ,,KREATOR” – źle wypełniona oferta, niedostatecznie przedstawiono plan finansowy i rzeczowy zadania.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa