Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Oferta powiatowych ... » Zespół Szkól ...

Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21- 077 Spiczyn

tel. 81/ 757 70 64
fax 81/ 757 70 06
e-mail: sekretariat@zsrkijany.pl
http://www.zsrkijany.pl/

TO NAS WYRÓŻNIA
- 104 – letnia tradycja szkoły
- Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych oraz Ośrodek Egzaminowania Zawodowego (egzaminy we wszystkich zawodach w szkole)
- Centrum Kształcenia Praktycznego (kształcenie praktyczne w szkole, praktyki zawodowe w profesjonalnych zakładach, w tym zagranicznych
- Szkoła brała udział w I Wojewódzkich Targach Turystyczno – Gastronomicznych „GASTRO TRAVEL" w Świdniku (I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko wystawiennicze)
- Szkoła przystąpiła do badań ankietowych w zakresie szkolnictwa zawodowego pt. „Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025” na zlecenie firmy EuroCompas sp. z o.o. w zakresie aplikowania o środki z RPO WL - wyniki diagnozy woj. lubelskiego – 19 miejsce (na 178 szkół zawodowych) - wyniki diagnozy woj. lubelskiego – 2 miejsce wśród ośrodków o największym potencjale rozwojowym w obszarze IB – Biogospodarka oraz 3 miejsce w obszarze PT – Turystyka
- nauczyciel języka angielskiego odbył tygodniowe szkolenie dla nauczycieli w Londynie w ramach programu Erasmus +. Dzięki tej inicjatywie nauczyciel miał niepowtarzalną szansę na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami z wielu krajów. Szkolenie CREATIVE METHOLDOLOGY FOR TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREGIN LANGUAGE w Londynie w ramach realizacji Programu ERASMUS+
- W ramach działalności międzynarodowej organizacji AISEC w naszej szkole przebywali wolontariusze z Grecji i Ukrainy. Ich zadaniem było prowadzenie zajęć z młodzieżą w języku angielskim oraz przybliżenie tradycji ukraińskich i greckich – oczywiście w języku angielskim
- „Moje finanse” - program innowacyjny edukacji finansowej, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności efektywnego zarządzania finansami i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

INFRASTRUKTURA SZKOŁY
Szkoła obejmuje obiekty:
główny budynek szkoły, pracownie przedmiotowe, językowe, zawodowe, biblioteka, internat, sklepik, stołówka, warsztaty szkolne, szkolne schronisko młodzieżowe. Sala gimnastyczna po kapitalnym remoncie ze ścianką wspinaczkową, siłownia, kompleks boisk sportowych ORLIK.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
1) Zajęcia praktyczne – realizowane w warsztatach szkolnych branży mechanicznej, mechanizacyjnej, rolniczej i gastronomiczno – hotelarskiej)
2) Praktyki zawodowe profesjonalne zakłady gastronomiczne (restauracje, hotele) oraz naprawy
3) Dodatkowa współpraca z pracodawcami w zakresie wycieczek dydaktycznych
4) BEZPŁATNY kurs prawa jazdy kat. B (mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik architektury krajobrazu)
5) Dodatkowe uprawnienia
- kurs operatora wózków widłowych
- kurs operatora kombajnów zbożowych
- kurs chemizacyjny
- kurs obsługi kas fiskalnych
- kurs kelnersko – barmański

PO LEKCJACH
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dla uczniów biorących udział w zawodach o konkursach
Zajęcia sportowe (ścianka wspinaczkowa, siatkówka, piłka nożna, siłownia i fitness)

NASZE SUKCESY
- Certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości
- Certyfikat szkoły Promującej Zdrowie
- Certyfikat Szkoły Jakości
- Coroczni stypendyści Prezesa Rady Ministrów
- Stypendyści Starosty Łęczyńskiego
I- II miejsce w Mistrzostwach Woj. Lubelskiego Szkół Rolniczych w piłce nożnej dziewcząt

WSPÓŁPRACA
Umowy partnerskie:
- ze szkołą rolniczą na Białorusi,
- z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,
- z firmą URSUS w Lubinie,
- z firmą PIK w Łęcznej (serwis sprzętu rolniczego)
- Hotel i Restauracja Gościniec
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – współpraca w zakresie prowadzenia i organizowania egzaminów zawodowych w ramach Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych

REALIZOWANE PROJEKTY
- Szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej i realizuje projekt: „Biznesplan? To nie takie trudne!” opracowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej
- Projekt LZS Juniorsport 2016 – program „Szkolny Klub Sportowy” – zajęcia sportowe i rekreacyjne

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Szkoły dla młodzieży:
Liceum Ogólnokształcące (sportowo – obronne)
Technikum:
• technik informatyk
• technik architektury krajobrazu
• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia:
• kucharz
• cukiernik
• mechanik pojazdów samochodowych
• kierowca mechanik
• rolnik, ogrodnik

Szkoły dla dorosłych – bezpłatne - (zaoczne – weekendowe):
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Policealna:
• technik turystyki wiejskiej
• technik administracji
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:
• kucharz
• cukiernik
• rolnik
• ogrodnik
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik pojazdów samochodowych
• technik rolnik
• technik technologii żywienia
• technik hodowca koni

KIERUNKI, NA KTÓRE WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Kierunki na które warto zwrócić uwagę: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik mechanizacji i agrotroniki, mechanik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
UZASADNIENIE:
- bardzo dobra baza kształcenia zawodowego
- modernizacja wspomnianej bazy w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- praktyki i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS +
- praca w kraju i zagranicą (możliwa także po odbyciu praktyk zawodowych)

Galeria

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków