Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Oświata » Oferta powiatowych ... » Zespół Szkół w ...

Zespół Szkół w Ludwinie

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30A, 21 – 075 Ludwin, tel. 81/ 757 01 32, 81/ 757 00 43, http://www.zsludwin.pl

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
Liceum Ogólnokształcące
• klasa kosmetyczna
• klasa grafiki komputerowej
• klasa służb ratowniczych
Technikum
• fototechnik
• technik logistyk
• technik agrobiznesu
Branżowa Szkoła I Stopnia
• kucharz
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne)
Szkoły Policealne (zaoczne, weekendowe)
• technik usług kosmetycznych
• technik administracji (zajęcia dodatkowe sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna)
• opiekun osoby starszej (NOWOŚĆ)
• opiekun medyczny
• technik sterylizacji medycznej
• technik ochrony fizycznej osób i mienia
• florysta (NOWOŚĆ)
• opiekunka środowiskowa
• opiekunka dziecięca

Szkoły Policealne (stacjonarne, wieczorowe)
• technik masażysta
• terapeuta zajęciowy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
• kucharz
• technik agrobiznesu
• rolnik
• fototechnik
• technik logistyk
• technik rachunkowości
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (weekendowe)

Zespół Szkół w Ludwinie jest jedyną placówką w powiecie łęczyńskim kształcącą w zawodach medycznych. Z powodzeniem, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów z kwalifikacji, kształcimy osoby dorosłe. Naszym atutem jest doskonała atmosfera, która sprzyja procesowi uczenia się. Nasi słuchacze są jednocześnie gospodarzami szkoły, organizatorami m. in. koncertów charytatywnych, pikników rodzinnych, wigilii integracyjnej, zbiórek krwi itp. Szkoła posiada: „Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem”. Po raz kolejny zdobyła I miejsce w konkursie „Piękna i bezpieczna wieś”.

Zaplecze edukacyjne szkoły
Szkoła posiada 12 klasopracowni, w tym doskonale wyposażoną pracownię anatomiczną do kształcenia w zawodach medycznych oraz pracownię zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych, pracownię higieny aseptyki, pracownię masażu, dwie pracownie kosmetyki, pracownię komputerowych technik multimedialnych, logistyki, rachunkowości i techniki biurowej, hotelarską, techniki gastronomicznej, florystyczną, językową, studio fotograficzne i ciemnię. W szkole funkcjonuje biblioteka. Zajęcia WF odbywają się w hali sportowej oraz na boiskach „Orlika” i GKS „Ludwiniak”.

Praktyczna nauka zawodu
Odbywa się w pracowniach szkolnych, u pracodawców oraz w indywidualnych gospodarstwach i jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Praktyki odbywają się w czasie całego roku szkolnego, w ramach umów podpisanych z: SPZOZ w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie, COBORU Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Uhninie, PHU „Rolmax” w Świdniku, Gospodarstwem Wysokomlecznym Adrian Kałkus w Olszowcu, Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK. S.A., Gminną Spółdzielnią S.Ch. w Ludwinie, gabinetami kosmetycznymi, biurami rachunkowymi, jednostkami administracji publicznej.

Po lekcjach
Słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych w zawodzie technik administracji uczestniczą w zajęciach dodatkowych sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna.
Prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka migowego, j. angielskiego dla początkujących. Słuchacze LO uczestniczą w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki.

Kierunki na które warto zwrócić uwagę:
W związku coraz większym problemem z zabezpieczeniem obsad pielęgniarskich w oddziałach, niektóre szpitale korzystają z pomocy opiekuna medycznego. Na rynku usług medycznych obserwuje się również duże zapotrzebowanie na terapeutów zajęciowych, którzy dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomagają w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Technik masażysta to obecnie jeden z najbardziej popularnych zawodów w zakresie rehabilitacji medycznej. Od wielu lat szkoła kształci na Kwalifikacyjnych Kurasach Zawodowych przyszłe księgowe. Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcimy również w zawodzie florysta, który zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków