Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Pytania i odp. nr 1 do przetargu na Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. IPR.272.4.3.2016

IPR.272.4.3.2016
Łęczna, dnia 10.08.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.3.2016 na : Modernizację kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:
Lp. Pytanie Odpowiedź
1. Proszę o dopuszczenie nawierzchni ze sztucznej trawy, która posiada Certyfikat FIFA 1 STAR, którego data ważności upłynęła w 2014r. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy, która posiada Certyfikat FIFA 1 Star, pod warunkiem, iż pozostałe warunki techniczne
i materiałowe pozostają zgodne z dokumentacją projektową.
Zgodnie z dokumentacją projektową certyfikat FIFA dla oferowanej trawy syntetycznej powinien być uzyskany w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty i być aktualny na dzień jej złożenia.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych