Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

oznaczenie sprawy IPR. 272.4.5.2016


Pieczęć zamawiającego

Przedmiot zamówienia : Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego - Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 457 473,33 złotych brutto

INFORMACJA z otwarcia ofert dla części 1-3

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł cz. I Cena brutto zł cz. II Cena brutto zł cz. III razem cena brutto 664 065,88 zł, w tym: Termin płatności faktur
Taryfa W3,6 Taryfa W 4 Taryfa W1,1 Taryfa W3,6 Taryfa
W 4 Taryfa W5
Internat Szkoła
1. ENERGA OBRÓT S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, faks: 58 740 28 01 26 863,33 68 833,37 996,17 19 939,79 102 316,80 320 039,29 220 773,83 30 dni03.08.2016 r. ..........................................
(podpis osoby sporządzającej informację) 03.08.2016r. ………………….. …………………………

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna