Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu pn.: ...

Wynik przetargu pn.: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. Znak sprawy: IPR.272.4.4.2016


Numer sprawy: IPR. 272.4.4.2016 Łęczna, 2016-07-11OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 6
– O&S COMPUTER-SOFT Sp. z o.o. 58-301 Wałbrzych, ul. Żwirki i Wigury 8-12, Oddz. Śląsk, 41-922 Radzionków, Uni Europejskiej 6, Fax 32 388 61 99, wartość oferty brutto 226 320,00 złotych.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono 8 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł Okres gwarancji Ceny jednostkowe
Za skanowanie A4 Za implementację zeskanowanych dok. do systemu
1. Butterfly 3S Paweł Bebrys 67-100 Nowa Sól , ul. Gimnazjalna 13, tel. 68 414 55 53, e-mail: handel@bejur.com.pl
273 000,00 60 m-cy 0,25 0,09
2. Lider Konsorcjum: Jan Sachryń Biuro Geodezji i Nieruchomości Nowoczesne Technologie Informacyjne GEODEZJAN ul. Warzywna 4, 11-500 Giżycko, tel. 601 483 354, e-mail: geodezjan@geo.info.pl ; Partner Konsorcjum: IwBIG Jacek Jakubowski, Trzy Lipy 5 lok. 1, 11-400 Kętrzyn 297 660,00 12 m-cy 0,11 0,22
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.,
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1; fax: 17 862 14 14, e-mail: klichonczak@opgk.rzeszow.pl opgk@opgk.rzeszow.pl
285 360,00 60 m-cy 0,16 0,17
4. MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów 526 440,00 60 m-cy 0,26 0,34
5. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o., ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin tel./fax 81 532 52 34 233 700,00 60 m-cy 0,25 0,05
6. O&S COMPUTER-SOFT Sp. z o.o. 58-301 Wałbrzych, ul. Żwirki i Wigury 8-12, Oddz. Śląsk, 41-922 Radzionków, Uni Europejskiej 6, tel. 32 388 61 60, fax. 32 388 61 99 226 320,00 60 m-cy 0,12 0,14
7. OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, fax; 55 237 60 01, e-mail: poczta@opegieka.pl
287 820,00 60 m-cy 0,19 0,15
8. GGPS Sp.Z o.o., ul. Bursaki 19A,20-150 Lublin,tel. 81 470 73 40 mail: sekretariat@ggps.pl
280 440,00 60 m-cy 0,14 0,32

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty .

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 19 lipca 2016r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9 (parter).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Starosta Łęczyński

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe