Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zmiana SIWZ na Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu ... IPR.272.4.4.2016

2016-07-08 09:59:49
IPR. 272.4.4.2016 Łęczna, dnia 06.07.2016r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie zasobu oraz włączenie do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. - ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 108821 - 2016; data zamieszczenia:29.06.2016

Zamawiający zmienia postanowienia SIWZ w zakresie działu 9 pkt 9.1.2. c, w brzmieniu:: spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, w tym warunków szczegółowych: że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami,
w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim).
Dział 9 pkt. 9.1.2.c otrzymuje następujące brzmienie:
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami.


Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa